Vũ Điệu Hoang Dã

Vũ Điệu Hoang Dã

Lời bài hát Vũ Điệu Hoang Dã

Đóng góp bởi

Em quay cuồng
Trong mơ hồ
Loài người như cuốn
Đi trong men say
Shi-di-ri-duy
Shi-di-da-na
Shi-di-ri-duy
Shi-di-ri-di-da-na
Em yêu người
Say mê người
Cuồng nhiệt như gió
Lốc trong hoang vu
Shi-di-ri-duy
Shi-di-da-na
Shi-di-ri-duy
Shi-di-ri-di-da-na
Chưa bao giờ
Như bây giờ
Go, go, go
I love you
Dẫu những tháng năm
Tàn phai trước xuân thì
Trọn đời mình em muốn
Anh yêu em hoài
Hãy đến đây
Tan trong giấc mộng lành
Từng ngày dài xa cách
Vẫn yêu người thôi
Em quay cuồng
Trong mơ hồ
Loài người như cuốn
Đi trong men say
Shi-di-ri-duy
Shi-di-da-na
Shi-di-ri-duy
Shi-di-ri-di-da-na
Em yêu người
Say mê người
Cuồng nhiệt như gió
Lốc trong hoang vu
Shi-di-ri-duy
Shi-di-da-na
Shi-di-ri-duy
Shi-di-ri-di-da-na
Chưa bao giờ
Như bây giờ
Go, go, go
I love you
Dẫu những tháng năm
Tàn phai trước xuân thì
Trọn đời mình em muốn
Anh yêu em hoài
Hãy đến đây
Tan trong giấc mộng lành
Từng ngày dài xa cách
Vẫn yêu người thôi
Dẫu đã xa
Tình như hiến dâng rồi
Cùng tình yêu anh
Say mê niềm tin
Luôn luôn tin nhé
Go, go, go
I love you
Dẫu những tháng năm
Tàn phai trước xuân thì
Trọn đời mình em muốn
Anh yêu em hoài
Hãy đến đây
Tan trong giấc mộng lành
Từng ngày dài xa cách
Vẫn yêu người thôi