Tóc Hát

Tóc Hát

Lời bài hát Tóc Hát

Đóng góp bởi

Dường như ai đó ngang qua lối về
gió cuốn tóc thề
Dường như trong gió tóc
đang nói gì lắng nghe giùm tôi
Dường như đâu đó
nghe trong gió thoảng
Tiếng hát mơ màng
Dường như em đã
lặng thầm qua đây
Dịu dàng tóc mây
Nghe như lời ca thiết tha êm đềm
1 chiều êm nghe tóc hát
khẽ mơ màng
một chiều mây trôi lững lờ
Lời ca bay trong làn gió....
Phải chi mình nhẹ nhàng
tựa làn mây
lướt gió êm đềm
Phải chi mình nhẹ nhàng tựa
nụ hoa nở trong bình minh
Phải chi mình mềm thật mềm và suôn
sóng sánh trong chiều
Đê mãi vờn bay giữa bầu trời xanh
Đắm say cùng gió với mây
Dường như ai đó ngang qua lối về
gió cuốn tóc thề
Dường như trong gió tóc
đang nói gì lắng nghe giùm tôi
Dường như đâu đó
nghe trong gió thoảng
Tiếng hát mơ màng
Dường như em đã
lặng thầm qua đây
Dịu dàng tóc mây
Nghe như lời ca thiết tha êm đềm
1 chiều êm nghe tóc hát
khẽ mơ màng
một chiều mây trôi lững lờ
Lời ca bay trong làn gió....
Phải chi mình nhẹ nhàng
tựa làn mây
lướt gió êm đềm
Phải chi mình nhẹ nhàng tựa
nụ hoa nở trong bình minh
Phải chi mình mềm thật mềm và suôn
sóng sánh trong chiều
Đê mãi vờn bay giữa bầu trời xanh
Đắm say cùng gió với mây
Nghe như lời ca thiết tha êm đềm
1 chiều êm nghe tóc hát
khẽ mơ màng
một chiều mây trôi lững lờ
Lời ca bay trong làn gió....
Phải chi mình nhẹ nhàng
tựa làn mây
lướt gió êm đềm
Phải chi mình nhẹ nhàng tựa
nụ hoa nở trong bình minh
Phải chi mình mềm thật mềm và suôn
sóng sánh trong chiều
Đê mãi vờn bay giữa bầu trời xanh