Đừng Nói Xa Nhau (Live)

Đừng Nói Xa Nhau (Live)

Lời bài hát Đừng Nói Xa Nhau (Live)

Đóng góp bởi

Đừng nói xa nhau
Cho tâm hồn đau khổ
Đừng nói xa nhau
Cho mắt lệ hoen mờ
Lời thiết tha qua
Tâm tư tròn mộng tròn mơ
Vết tình khắc lên môi
Đưa mấy tuổi yêu vẫn chờ
Mình đã đi chung
Trên con đường dang dở
Mình đã gieo neo
Nghe chớp bể mưa nguồn
Màu áo xưa em đan
Cho người nặng hành trang
Có bạc trắng với phong sương
Vẫn còn đậm tình thương
Đời hay nói rằng
Yêu là chết ở trong lòng một ít
Vì mấy khi yêu
Mà chắc được được người yêu
Cho cho rất nhiều
Nhưng nhận chẳng có bao nhiêu
Người ta phụ hoặc thờ ơ em chẳng biết
Chỉ có đôi ta
Không bao giờ ly biệt
Chỉ có đôi ta
Tha thiết mộng ban đầu
Đừng khóc cho tương lai
Mai thuyền ngược về đâu
Với một tiếng tin yêu nhau
Mối tình đẹp ngàn sau
Đời hay nói rằng
Yêu là chết ở trong lòng một ít
Vì mấy khi yêu
Mà chắc được được người yêu
Cho cho rất nhiều
Nhưng nhận chẳng có bao nhiêu
Người ta phụ hoặc thờ ơ em chẳng biết
Chỉ có đôi ta
Không bao giờ ly biệt
Chỉ có đôi ta
Tha thiết mộng ban đầu
Đừng khóc cho tương lai
Mai thuyền ngược về đâu
Với một tiếng tin yêu nhau
Mối tình đẹp ngàn sau
Đừng khóc cho tương lai
Mai thuyền ngược về đâu
Với một tiếng tin yêu nhau
Mối tình đẹp ngàn sau