Dừng Lại Để Yêu Người Mới

Dừng Lại Để Yêu Người Mới

Lời bài hát Dừng Lại Để Yêu Người Mới

Đóng góp bởi

Em bước đến bên anh thật chậm
Mang đi hết những ngày yên ắng
Viết tiếp câu chuyện
Đời anh sang một trang mới
Em đã nói không sao đâu
Đừng hoài nghi
Nhưng làm sao
Anh có thể tin em nữa đây
Ngày mà em đi
Trong anh ngập tràn bão tố
Em đến bên anh
Trong ngày buồn nhất thế gian
Xoá tan đi bao muộn phiền
Đang ngổn ngang
Lắng lo mà em dành cho
Đã khiến anh tưởng rằng
Rằng anh là một người may mắn
Đến cuối cùng
Em cũng rời bước thế thôi
Nói chi câu yêu
Mà mặn đắng trên môi
Lời hứa cũng chỉ là lời hứa
Chẳng thể nào làm mờ nỗi cô đơn
Em đến bên anh
Trong ngày vui nhất thế gian
Sắp xếp lại quá khứ lẫn tương lai
Xoá tan cả khoảng trời u tối
Mà trái tim anh rơi
Đã rơi vào một nơi không lối
Phải chăng anh đã nợ em lời xin lỗi
Kết thúc trong mơ thì ai cũng đau
Dừng lại đi thôi
Dừng lại để yêu người mới
Em bước đến bên anh thật chậm
Mang đi hết những ngày yên ắng
Viết tiếp câu chuyện
Đời anh sang một trang mới
Em đã nói không sao đâu
Đừng hoài nghi
Nhưng làm sao
Anh có thể tin em nữa đây
Ngày mà em đi
Trong anh ngập tràn bão tố
Em đến bên anh
Trong ngày buồn nhất thế gian
Xoá tan đi bao muộn phiền
Đang ngổn ngang
Lắng lo mà em dành cho
Đã khiến anh tưởng rằng
Rằng anh là người may mắn
Đến cuối cùng
Em cũng rời bước thế thôi
Nói chi câu yêu
Mà mặn đắng trên môi
Lời hứa cũng chỉ là lời hứa
Chẳng thể nào làm mờ nỗi cô đơn
Em đến bên anh
Trong ngày vui nhất thế gian
Sắp xếp lại quá khứ lẫn tương lai
Xoá tan cả khoảng trời u tối
Mà trái tim anh rơi
Đã rơi vào một nơi không lối
Phải chăng anh đã nợ em lời xin lỗi
Kết thúc trong mơ thì ai cũng đau
Dừng lại đi thôi
Dừng lại để yêu người mới
Em đến bên anh
Trong ngày buồn nhất thế gian
Xoá tan đi bao muộn phiền
Đang ngổn ngang
Lắng lo mà em dành cho
Đã khiến anh tưởng rằng
Rằng anh là người may mắn
Đến cuối cùng
Em cũng rời bước thế thôi
Nói chi câu yêu
Mà mặn đắng trên môi
Lời hứa cũng chỉ là lời hứa
Chẳng thể nào làm mờ nỗi cô đơn
Em đến bên anh
Trong ngày vui nhất thế gian
Sắp xếp lại quá khứ lẫn tương lai
Xoá tan cả khoảng trời u tối
Mà trái tim anh rơi
Đã rơi vào một nơi không lối
Phải chăng anh đã nợ em lời xin lỗi
Kết thúc trong mơ thì ai cũng đau
Dừng lại đi thôi
Dừng lại để yêu người mới
Dừng lại đi thôi
Dừng lại để yêu người mới