Mẹ Là Tất Cả

Mẹ Là Tất Cả

Lời bài hát Mẹ Là Tất Cả

Đóng góp bởi

Mỗi một ngày trôi qua
Mẹ tôi
Đang già thêm
Đã không còn như xưa
Sức khỏe mẹ
Ngày càng yếu hơn
Mẹ vẫn đấy
Lo cho mọi người
Để đàn con luôn luôn no đầy
Mẹ chở che con
Từ thuở thơ
Đến khi khôn lớn
Thời gian vẫn đang trôi
Đàn con dần dần lớn lên
Mẹ luôn ở bên con
Dành tình thương bao la
Biết mấy
Chở che con tần tảo hi sinh
Rồi lo toan mẹ phải bôn ba
Vì đàn con thân yêu
Mẹ không ngại
Khó khăn quanh mình
Mẹ là ánh ánh nắng sáng
Mẹ rọi vào bóng tối
Dắt con qua
Bao khó khăn đường đời
Vẫn sẽ luôn bên con
Dù cho đời
Gian nan khốn khó
Cuộc đời lắm sóng gió
Cuộc đời lắm bão tố
Mẹ vẫn giang đôi tay
Chắp cánh cho con bay cao
Nguyện cầu ơn trên
Hãy cho con mãi được
Sống bên
Cạnh mẹ
Thời gian vẫn đang trôi
Đàn con dần dần lớn lên
Mẹ luôn ở bên con
Dành tình thương bao la
Biết mấy
Chở che con tần tảo hi sinh
Rồi lo toan mẹ phải bôn ba
Vì đàn con thân yêu
Mẹ không ngại
Khó khăn quanh mình
Mẹ là ánh ánh nắng sáng
Mẹ rọi vào bóng tối
Dắt con qua
Bao khó khăn đường đời
Vẫn sẽ luôn bên con
Dù cho đời
Gian nan khốn khó
Cuộc đời lắm sóng gió
Cuộc đời lắm bão tố
Mẹ vẫn giang đôi tay
Chắp cánh cho con bay cao
Nguyện cầu ơn trên
Hãy cho con mãi được
Sống bên
Cạnh mẹ
Mẹ là ánh ánh nắng sáng
Mẹ rọi vào bóng tối
Dắt con qua
Bao khó khăn đường đời
Vẫn sẽ luôn bên con
Dù cho đời
Gian nan khốn khó
Cuộc đời lắm sóng gió
Cuộc đời lắm bão tố
Mẹ vẫn giang đôi tay
Chắp cánh cho con bay cao
Nguyện cầu ơn trên
Hãy cho con mãi được
Sống bên
Cạnh mẹ
Hãy cho con mãi được
Sống bên
Cạnh mẹ yêu