Chỉ Còn Những Mùa Nhớ

Chỉ Còn Những Mùa Nhớ

Lời bài hát Chỉ Còn Những Mùa Nhớ

Đóng góp bởi

Góc phố này
Nơi mình quen nhau
Có những chiều mưa rơi ướt vai
Có những lần mình hẹn ngày mai
Hẹn yêu mãi
Hẹn chung lối đi
Có một lần em chẳng qua nữa
Cứ thế xa
Xa mãi nơi anh
Để những mùa
Nhuộm màu thương nhớ
Phố xa xôi đã vãn người qua
Còn lại anh
Còn bao yêu thương
Nơi góc phố
Bóng em xa mờ
Và con tim
Em dành nơi ai
Là bờ vai
Là màu tóc rối
Mùa thu sang
Hàng cây xao xác
Lá rơi đầy
Đã qua ngày xanh
Ngược thời gian
Ngược về quá khứ
Có trái tim đã hóa vụn vỡ
Góc phố này
Nơi mình quen nhau
Có những chiều mưa rơi ướt vai
Có những lần mình hẹn ngày mai
Hẹn yêu mãi
Hẹn chung lối đi
Có một lần em chẳng qua nữa
Cứ thế xa
Xa mãi nơi anh
Để những mùa
Nhuộm màu thương nhớ
Phố xa xôi đã vãn người qua
Còn lại anh
Còn bao yêu thương
Nơi góc phố
Bóng em xa mờ
Và con tim
Em dành nơi ai
Là bờ vai
Là màu tóc rối
Mùa thu sang
Hàng cây xao xác
Lá rơi đầy
Đã qua ngày xanh
Ngược thời gian
Ngược về quá khứ
Có trái tim đã hóa vụn vỡ
Còn lại anh
Còn bao yêu thương
Nơi góc phố
Bóng em xa mờ
Và con tim
Em dành nơi ai
Là bờ vai
Là màu tóc rối
Mùa thu sang
Hàng cây xao xác
Lá rơi đầy
Đã qua ngày xanh
Ngược thời gian
Ngược về quá khứ
Có trái tim đã hóa vụn vỡ