Lời bài hát Để Gió Cuốn Đi

Đóng góp bởi

Sống trong đời sống
Cần có một tấm lòng
Để làm gì em biết không
Để gió cuốn đi
Để gió cuốn đi
Gió cuốn đi
Cho mây qua dòng sông
Ngày vừa lên
Hay đêm xuống mêng mông
Ôi trái tim
Đang bay theo thời gian
Làm chiếc bóng
Đi rao lời dối gian
Những khi chiều tới
Cần có một tiếng cười
Để ngậm ngùi theo lá bay
Rồi nước cuốn trôi
Rồi nước cuốn trôi
Hãy nghiêng đời xuống
Nhìn suốt một mối tình
Chỉ lặng nhìn không nói năng
Để buốt trái tim
Để buốt trái tim
Trong trái tim
Con chim đau nằm yên
Ngủ dài lâu
Mang theo vết thương sâu
Một sớm mai
Chim bay đi triền miên
Và tiếng hót
Vang trong trời gió lên
Hãy yêu ngày tới
Dù quá mệt kiếp người
Còn cuộc đời ta cứ vui
Dù vắng bóng ai
Dù vắng bóng ai
Hãy nghiêng đời xuống
Nhìn hết một mối tình
Chỉ lặng nhìn không nói năng
Để buốt trái tim
Để buốt trái tim
Trong trái tim
Con chim đau nằm yên
Ngủ dài lâu
Mang theo vết thương sâu
Một sớm mai
Chim bay đi triền miên
Và tiếng hót
Vang trong trời gió lên
Hãy yêu ngày tới
Dù quá mệt kiếp người
Còn cuộc đời ta cứ vui
Dù vắng bóng ai
Dù vắng bóng ai
Dù vắng bóng ai
Dù vắng bóng ai