Mưa Hồng

Mưa Hồng

Lời bài hát Mưa Hồng

Đóng góp bởi

Mưa Hồng
Ca Sĩ : Thanh Lam
Trời ươm nắng
cho mây hồng
Mây qua mau
em nghiêng sầu
Còn mưa xuống
như hôm nào
em đến thăm
Mây âm thầm
mang gió lên
Người ngồi đó
trông mưa nguồn
Ôi yêu thương nghe đã buồn
Ngoài kia lá
như vẫn xanh
Ngoài sông vắng
nước dâng lên
hồn muôn trùng
Nay em đã khóc
chiều mưa đỉnh cao
Còn gì nữa đâu sương mù đã lâu
Em đi về
cầu mưa ướt áo
Đường phượng bay
mù không lối vào
Hàng cây lá xanh gần với nhau
Người ngồi xuống
mây ngang đầu
Mong em qua bao nhiều chiều
Vòng tay đã xanh xao nhiều
Ôi tháng năm
Gót chân mòn trên phím ru
Người ngồi xuống
xin mưa đầy
Trên hai tay
cơn đau dài
Người nằm xuống
nghe tiếng ru
Cuộc đời đó
có bao lâu
mà hững hờ
Trời ươm nắng
cho mây hồng
Mây qua mau
em nghiêng sầu
Còn mưa xuống
như hôm nào
em đến thăm
Mây âm thầm
mang gió lên
Người ngồi đó
trông mưa nguồn
Ôi yêu thương nghe đã buồn
Ngoài kia lá
như vẫn xanh
Ngoài sông vắng
nước dâng lên
hồn muôn trùng
Nay em đã khóc
chiều mưa đỉnh cao
Còn gì nữa đâu sương mù đã lâu
Em đi về
cầu mưa ướt áo
Đường phượng bay
mù không lối vào
Hàng cây lá xanh gần với nhau
Người ngồi xuống
mây ngang đầu
Mong em qua bao nhiều chiều
Vòng tay đã xanh xao nhiều
Ôi tháng năm
Gót chân mòn trên phím ru
Người ngồi xuống
xin mưa đầy
Trên hai tay
cơn đau dài
Người nằm xuống
nghe tiếng ru
Cuộc đời đó
có bao lâu
mà hững hờ
Cuộc đời đó
có bao lâu
mà hững hờ