Nhớ Mùa Thu Hà Nội

Nhớ Mùa Thu Hà Nội

Lời bài hát Nhớ Mùa Thu Hà Nội

Đóng góp bởi

Hà Nội mùa thu, cây cơm nguội vàng
Cây bàng lá đỏ
Nằm kề bên nhau, phố xưa nhà cổ
Mái ngói thâm nâu
Hà Nội mùa thu, mùa thu Hà Nội
Mùa hoa sữa về thơm từng ngọn gió
Mùa cốm xanh về, thơm bàn tay nhỏ
Cốm sữa vỉa hè, thơm bước chân qua
Hồ Tây chiều thu
Mặt nước vàng lay bờ xa mời gọi
Màng sương thương nhớ
Bầy sâm cầm nhỏ vỗ cánh mặt trời
Hà Nội mùa thu đi giữa mọi người
Lòng như thầm hỏi, tôi đang nhớ ai
Sẽ có một ngày trời thu
Hà Nội trả lời cho tôi
Sẽ có một ngày từng con đường
Nhỏ trả lời cho tôi
Hà Nội mùa thu, cây cơm nguội vàng
Cây bàng lá đỏ
Nằm kề bên nhau, phố xưa nhà cổ
Mái ngói thâm nâu
Hà Nội mùa thu, mùa thu Hà Nội
Mùa hoa sữa về thơm từng ngọn gió
Mùa cốm xanh về, thơm bàn tay nhỏ
Cốm sữa vỉa hè, thơm bước chân qua
Hồ Tây chiều thu
Mặt nước vàng lay bờ xa mời gọi
Màng sương thương nhớ
Bầy sâm cầm nhỏ vỗ cánh mặt trời
Hà Nội mùa thu đi giữa mọi người
Lòng như thầm hỏi, tôi đang nhớ ai
Sẽ có một ngày trời thu
Hà Nội trả lời cho tôi
Sẽ có một ngày từng con đường
Nhỏ trả lời cho tôi
Hà Nội mùa thu
Mùa thu Hà Nội, nhớ đến một người ...
Để nhớ mọi người