Đã Không Yêu Thì Thôi (Quỳnh Nga Version)

Đã Không Yêu Thì Thôi (Quỳnh Nga Version)

Lời bài hát Đã Không Yêu Thì Thôi (Quỳnh Nga Version)

Đóng góp bởi

Đã không yêu thì thôi
Ta gặp nhau làm chi
Thêm bao xót xa mình tôi
Anh ơi tình si
Anh như áng mây trên trời
Và hoài xa xôi
Cho dù tôi đã
Cố níu giữ tình anh
Đã không yêu thì thôi
Anh cần chi gian dối
Thêm bao trái ngang cuộc tình
Ngượng ngùng đầu môi
Mưa giăng mắc trên môi sầu
Thêm nhà đơn côi
Dù xa nhưng trong tim tôi
Mình anh thôi
Đã không yêu thì thôi
Anh cần chi gian dối
Thêm bao trái ngang cuộc tình
Ngượng ngùng đầu môi
Mưa giăng mắc trên môi sầu
Thêm nhà đơn côi
Dù xa nhưng trong tim tôi
Mình anh thôi