Lời Hứa Mùa Đông

Lời Hứa Mùa Đông

Xem MV bài hát

Lời bài hát Lời Hứa Mùa Đông

Đóng góp bởi

Ngày hôm qua còn nhau
Tình ta vốn thiết tha
Bên nhau yêu thương thật say đắm
Hẹn thề nhau ngày sau
Sẽ chung bước bên nhau
Ngàn năm mãi luôn chung một đường
Mà sao giờ đây, tình yêu sớm chia xa
Tim yêu phôi pha tình đôi ngã
Người mang theo niềm vui
Còn anh đứng bơ vơ
Mà nghe thế gian như cuồng quay
Hỏi một điều trăng sao
Vì sao tình ta chia lìa đôi ngã
Bởi lẽ có duyên nhưng không nợ
Hỏi rằng lời thề xưa
Vì sao người quên ân tình tan vỡ
Có lẽ chúng mình không hợp nhau
Biệt ly tiễn em đi xa
Tận chân trời muôn trùng mây
Mà nghe nhói tim đau
Muôn ngày sau không còn chung bước
Người chắc giờ đây đang từng êm ấm
Có lẽ riêng mình ta lẻ loi
Mùa đông của năm xưa
Khi còn em chẳng thấy lạnh giá
Mùa đông của năm nay
Không còn em tâm hồn băng giá
Biệt khúc mùa đông nghe lòng tan nát
Vì sao chúng ta mãi lìa xa
Và ngày hôm qua
Tình ta vốn thiết tha
Yêu nhau bên nhau thật say đắm
Hẹn thề nhau ngày sau
Cùng chung bước bên nhau
Ngàn năm mãi luôn chung một đường
Mà sao giờ đây, tình yêu sớm chia xa
Tim yêu phôi pha tình đôi ngã
Người mang theo niềm vui
Còn anh đứng mãi bơ vơ
Mà nghe thế gian sao cuồng quay
Hỏi một điều trăng sao
Vì sao tình ta chia lìa đôi ngã
Bởi lẽ có duyên nhưng không nợ
Hỏi rằng lời thề xưa
Vì sao người quên ân tình tan vỡ
Có lẽ chúng mình không hợp nhau
Biệt ly tiễn em đi xa
Tận chân trời muôn trùng mây
Mà nghe nhói tim đau
Muôn ngày sau không còn chung bước
Người chắc giờ đây đang từng êm ấm
Có lẽ riêng mình ta lẻ loi
Mùa đông của năm xưa
Khi còn em chẳng thấy lạnh giá
Mùa đông của năm nay
Không còn em tâm hồn băng giá
Biệt khúc mùa đông nghe lòng tan nát
Vì sao chúng ta mãi lìa xa
Biệt ly tiễn em đi xa
Tận chân trời muôn trùng mây
Mà nghe nhói tim đau
Muôn ngày sau không còn chung bước
Người chắc giờ đây đang từng ngày êm ấm
Có lẽ riêng mình ta lẻ loi
Mùa đông của năm xưa
Khi còn em chẳng thấy lạnh giá
Mùa đông của năm nay
Không còn em tâm hồn băng giá
Biệt khúc mùa đông nghe lòng tan nát
Vì sao chúng ta mãi lìa xa
Biệt khúc mùa đông nghe lòng thầm tan nát
Vì sao chúng ta mãi lìa xa