Còn Một Ngày Để Sống

Còn Một Ngày Để Sống

Lời bài hát Còn Một Ngày Để Sống

Đóng góp bởi

Bao năm cứ trôi
Bao nhiêu nỗi đau
Dòng thời gian ấy
Chỉ trôi đi chẳng quay về đâu
Cuộc đời được bao lâu
Mà cứ luôn sống trong hận thù
Sao không khoan dung
Để cho nhau thảnh thơi
Tôi đã ước mơ tôi đã nghĩ suy
Vậy mà thời gian qua
Cứ rong chơi đến nay được chi
Giật mình hoang mang
Nay ngồi đây hối tiếc muộn màng
Ngồi đây này tiếc cho chuỗi thời gian
Nhìn những người quanh tôi
Mới đây đã ra đi rồi
Họ một thời rong chơi
Cũng lãng phí một thời như tôi
Bạn làm gì hôm nay
Khi ngày mai phải xa cõi đời
Sao không vui tha thứ
Cho nhau những lời
Một người bạn thân thương
Mới đây đã xa vô thường
Nhìn lại mẹ thân yêu
Mái tóc ấy giờ đã pha sương
Một ngày lại trôi qua
Thêm ngày vui sướng bên mẹ già
Một ngày còn được sống
Hãy luôn quý trọng
Tôi đã ước mơ tôi đã nghĩ suy
Vậy mà thời gian qua
Cứ rong chơi đến nay được chi
Giật mình hoang mang
Nay ngồi đây hối tiếc muộn màng
Ngồi đây này tiếc cho chuỗi thời gian
Nhìn những người quanh tôi
Mới đây đã ra đi rồi
Họ một thời rong chơi
Cũng lãng phí một thời như tôi
Bạn làm gì hôm nay
Khi ngày mai phải xa cõi đời
Sao không vui tha thứ
Cho nhau những lời
Một người bạn thân thương
Mới đây đã xa vô thường
Nhìn lại mẹ thân yêu
Mái tóc ấy giờ đã pha sương
Một ngày lại trôi qua
Thêm ngày vui sướng bên mẹ già
Một ngày còn được sống
Hãy luôn quý trọng
Nhìn những người quanh tôi
Mới đây đã ra đi rồi
Họ một thời rong chơi
Cũng lãng phí một thời như tôi
Bạn làm gì hôm nay
Khi ngày mai phải xa cõi đời
Sao không vui tha thứ
Cho nhau những lời
Một người bạn thân thương
Mới đây đã xa vô thường
Nhìn lại mẹ thân yêu
Mái tóc ấy giờ đã pha sương
Một ngày lại trôi qua
Thêm ngày vui sướng bên mẹ già
Một ngày còn được sống
Hãy luôn quý trọng
Một ngày còn được sống
Hãy luôn quý trọng