Chín Dòng Sông Hò Hẹn

Chín Dòng Sông Hò Hẹn

Lời bài hát Chín Dòng Sông Hò Hẹn

Đóng góp bởi

Em về đó
Biển xanh đất rộng
Nên phù sa
Đổ chín cửa sông
Nơi em qua
Đất nở lời yêu
Lúa nhớ em thật nhiều
Từ say ngất giọng hò chiều.
Qua bờ bãi
Mùa điên điển trổ
Bông vàng mơ
Nhớ quá nồi kho
Quê nuôi khôn
Mớm từng hạt cơm
Nếu có khi giận hờn
Thì quê vẫn là tình.. quê......
Dòng sông con
Nghiêng nghiêng bỗng nhớ
Nắng mai non
Nắng đổ tàu dừa
Sáo diều lung linh gió
Giấc ngủ bờ tre trưa
Lời tình tiếng võng .....
Đu đưa.
Gian khổ mấy
Đời ta cũng chịu
Môi tìm môi
Để biết tình yêu
Em xum xoe
Áo lụa hài thêu
Chín tiếng sông hội hè
Lòng quê đáp lại tình.. quê.
Qua bờ bãi
Mùa điên điển trổ
Bông vàng mơ
Nhớ quá nồi kho
Quê nuôi khôn
Mớm từng hạt cơm
Nếu có khi giận hờn
Thì quê vẫn là tình.. quê......
Dòng sông con
Nghiêng nghiêng bỗng nhớ
Nắng mai non
Nắng đổ tàu dừa
Sáo diều lung linh gió
Giấc ngủ bờ tre trưa
Lời tình tiếng võng .....
Đu đưa.
Gian khổ mấy
Đời ta cũng chịu
Môi tìm môi
Để biết tình yêu
Em xum xoe
Áo lụa hài thêu
Chín tiếng sông hội hè
Lòng quê đáp lại tình quê.
Chín tiếng sông hội hè
Lòng quê đáp lại tình quê.
Chín tiếng sông hội hè
Lòng quê đáp lại tình quê.
Chín tiếng sông hội hè
Lòng quê đáp lại tình quê.