Sông Quê 2

Sông Quê 2

Lời bài hát Sông Quê 2

Đóng góp bởi

Từ ngày
Em bỏ dòng sông
Bỏ con đò ngang
Sang quê người đất khách
Em đi
Như cánh bèo trôi
Trên con sóng
Đời xô
Biết trôi về... đâu....
Ngậm ngùi
Đi giữa phồn hoa
Xót xa tình ta
Qua bao mùa mưa.. nắng
Thương con
Sông nắng vàng mênh mang
Ai đứng chờ em.. sang....
Em ơi....
Sông vẫn còn đây
Em đã về đâu
Cho bến xưa nặng sầu
Cây buồn
Nghiêng soi....
Sông ơi...
Sông chảy về.. đâu....
Cho lỡ đời nhau
Cho tan vỡ tình đầu
Ước vọng chìm... sâu....
Vì đời
Dâu bể nổi trôi
Bỏ quê mà đi
Xa bao người yêu.. dấu...
Đêm đêm
Mơ tiếng đò kêu đưa
Trên bến ngày xưa
Nhớ ơi.. tình quê
Ngày nào
Em trở về quê
Nắng nghiêng bờ đê
Đưa chân ngà quen lối
Sông quê
Vang tiếng cười vui
Vang câu hát tình... đôi....
Em ơi....
Sông vẫn còn đây
Em đã về đâu
Cho bến quê nặng sầu
Cây buồn
Nghiêng soi....
Sông ơi...
Sông chảy về.. đâu....
Cho lỡ đời nhau
Cho tan vỡ tình đầu
Ước vọng chìm... sâu....
Vì đời
Dâu bể nổi trôi
Bỏ quê mà đi xa
Bao người yêu.. dấu...
Đêm đêm
Mơ tiếng đò kêu đưa
Trên bến ngày xưa
Nhớ ơi.. tình quê
Ngày nào
Em trở về quê
Nắng nghiêng bờ đê
Đưa chân ngà quen lối
Sông quê
Vang tiếng cười vui
Vang câu hát tình... đôi....
Sông quê
Vang tiếng cười vui
Vang câu hát tình... đôi....