Phiên Chợ Sông

Phiên Chợ Sông

Lời bài hát Phiên Chợ Sông

Đóng góp bởi

Hò ơi........
Ai về sông nước cần Thơ
Ghé qua chợ nổi..
Ơ...Hò........
Chứ.. cái Răng chợ nổi
Vẫn chờ đợi... ai ....
Thuyền em đi
Đùa trên sóng
Kìa tay chống
Tay chèo khéo đưa
Chợ trên sông
Đón sương mờ
Chờ tan dần
Khi nắng hồng lên
Thuyền ngược xuôi
Đầy cây trái
Thuyền giăng kín
Đôi bên bờ sông
Bèo treo cao
Thoáng giọng hò
Kìa ....
Ai chào
Ai mới gặp nhau
Ghe hàng ngược xuôi
Sông nước Cửu Long
Sẽ qua Cần Thơ
Thăm cái răng chợ nổi
Bao người đây
Tấp nập mua bán
Nói cười
Phiên chợ vừa xong
Như ai vẫn còn trông
Dáng ai ngày xưa
Nay biết đi tìm đâu
Xin ngày sau
Bất ngờ ta sẽ gặp nhau
Người ngang qua
Rồi mong nhớ
Mùa mưa lũ
Khách không về tới
Bặt tin nhau
Biết thương thầm
Em gái miền tây mắt
Buồn hơn
Bèo em treo
Đợi ai đó
Về Chợ Nổi Cái Răng
Tìm nhau
Người vô tâm
Nước hữu tình
Đành theo dòng
Duyên số trời sinh
Ghe hàng ngược xuôi
Sông nước Cửu Long
Sẽ qua Cần Thơ
Thăm cái răng chợ nổi
Bao người đây
Tấp nập mua bán
Nói cười
Phiên chợ vừa xong
Như ai vẫn còn trông
Dáng ai ngày xưa
Nay biết đi tìm đâu
Xin ngày sau
Bất ngờ ta sẽ gặp nhau
Thuyền em đi
Đùa trên sóng
Kìa tay chống
Tay chèo khéo đưa
Chợ trên sông
Đón sương mờ
Chờ tan dần
Khi nắng hồng lên
Thuyền ngược xuôi
Đầy cây trái
Thuyền giăng kín
Đôi bên bờ sông
Bèo treo cao
Thoáng giọng hò
Kìa ....
Ai chào
Ai mới gặp nhau
Ghe hàng ngược xuôi
Sông nước Cửu Long
Xé qua Cần Thơ
Thăm cái răng chợ nổi
Bao người đây
Tấp nập mua bán
Nói cười
Phiên chợ vừa xong
Như ai vẫn còn trông
Dáng ai ngày xưa
Nay biết đi tìm đâu
Xin ngày sau
Bất ngờ ta sẽ gặp nhau
Xin ngày sau
Bất ngờ
Ta sẽ gặp nhau