Yêu Thật Khó Xóa Thật Đau (Yang Remix)

Yêu Thật Khó Xóa Thật Đau (Yang Remix)

Lời bài hát Yêu Thật Khó Xóa Thật Đau (Yang Remix)

Đóng góp bởi

Chia tay nào mà chẳng có nước mắt
Nước mắt rơi đâu người ơi
Yêu một người thật khó
Xóa một người thật đau
Hôm qua đôi ta bên nhau
Trao bao lời yêu thương
Hôm nay đôi ta xa nhau
Anh biết phải làm sao
Tựa vai bên em lần cuối
Để mỗi đứa đi về một nơi
Tình ta đã hết
Xem như con tim này đã chết
Dẫu biết yêu nhau là đau
Vẫn lựa chọn ở bên nhau
Để khi xa nhau
Nước mắt ta tuôn trào
Ngày mai ta xa nhau
Anh đã biết trước điều này
Mà sao ta không thể dừng lại đây
Càng bên nhau yêu nhau
Thì nỗi đau thêm dài
Níu kéo cũng chẳng được chi
Tựa vai bên nhau lần cuối
Để mỗi đứa đi về một nơi
Dù ta chẳng muốn
Nhưng không thể không rời xa
Để cho nhau là tất cả
Nhưng bây giờ đành xa
Buông tay nhau ra
Để cả hai đau lòng
Chia tay nào mà chẳng có
Chia tay nào mà chẳng có nước mắt
Nước mắt rơi đâu người ơi
Yêu một người thật khó
Xóa một người thật đau
Hôm qua đôi ta bên nhau
Trao bao lời yêu thương
Hôm nay đôi ta xa nhau
Anh biết phải làm sao
Tựa vai bên em lần cuối
Để mỗi đứa đi về một nơi
Tình ta đã hết
Xem như con tim này đã chết
Dẫu biết yêu nhau là đau
Vẫn lựa chọn ở bên nhau
Để khi xa nhau
Nước mắt ta tuôn trào
Tựa vai bên nhau lần cuối
Để mỗi đứa đi về một nơi
Dù ta chẳng muốn không rời xa
Đã cho nhau là tất cả
Nhưng bây giờ đành xa
Buông đôi tay nhau ra
Để giờ ta lìa xa
Chia tay nào mà chẳng có nước mắt
Nước mắt rơi đâu người ơi
Yêu một người thật khó
Xóa một người thật đau
Hôm qua đôi ta bên nhau
Trao bao lời yêu thương
Hôm nay đôi ta xa nhau
Anh biết phải làm sao
Tựa vai bên em lần cuối
Để mỗi đứa đi về một nơi
Tình ta đã hết
Xem như con tim này đã chết
Dẫu biết yêu nhau là đau
Vẫn lựa chọn ở bên nhau
Để khi xa nhau
Nước mắt ta tuôn trào