Câu Hỏi Em Chưa Trả Lời

Câu Hỏi Em Chưa Trả Lời

Lời bài hát Câu Hỏi Em Chưa Trả Lời

Đóng góp bởi

Người ta yêu nhau đậm sâu
Thì người ta bên nhau dài lâu
Tại sao ta yêu đậm sâu
Mà chẳng thể bên nhau dài lâu
Người yêu hỡi
Cần nơi em một lời giải thích thật lòng
Đừng lặng im để tình nhạt phai
Trôi theo tháng ngày
Tại vì sao người thay đổi
Tại vì sao người nói đi
Em cho anh bao nhiêu nghĩ suy
Tại vì sao câu hỏi em chưa trả lời
Mà giờ đây em đã bước đi xa vời
Anh vẫn còn đợi em
Anh vẫn còn chờ em
Người yêu hỡi xin em hãy về đây
Tại vì sao em ra đi
Và tại vì sao ta chia ly
Tại sao em chẳng nói
Hay em quá mệt mỏi
Thời gian qua anh đã sai
Hay lỗi do anh điều gì
Người yêu hỡi xin em hãy nói đi
Người ta yêu nhau đậm sâu
Thì người ta bên nhau dài lâu
Tại sao ta yêu đậm sâu
Mà tình mình chẳng thể bền nhau
Giờ đây em đang nơi đâu
Anh vẫn chờ em chốn đây
Người yêu ơi em có biết hay không
Anh chỉ yêu mình em
Tại vì sao câu hỏi em chưa trả lời
Mà giờ đây em đã bước đi xa vời
Có lẽ nào là thế
Có lẽ nào mất nhau
Người yêu hỡi em đang ở nơi nào
Tại vì sao em ra đi
Và tại vì sao ta chia ly
Tại sao em chẳng nói
Hay em quá mệt mỏi
Thời gian qua anh đã sai
Hay lỗi do anh điều gì
Người yêu hỡi xin em hãy nói đi
Người ta yêu nhau đậm sâu
Thì người ta bên nhau dài lâu
Tại sao ta yêu đậm sâu
Mà tình mình chẳng thể bền nhau
Giờ đây em đang nơi đâu
Anh vẫn chờ em chốn đây
Người yêu ơi em có biết hay không
Anh chỉ yêu mình em
Đến bao giờ thì được có em
Đến bao giờ tìm lại phút giây
Những ngày ta bên nhau
Cùng nhau tay trong tay
Cùng nhau đi qua bao tháng năm
Tại vì sao em ra đi
Và tại vì sao ta chia ly
Tại sao em chẳng nói
Hay em quá mệt mỏi
Thời gian qua anh đã sai
Hay lỗi do anh điều gì
Người yêu hỡi xin em hãy nói đi
Người ta yêu nhau đậm sâu
Thì người ta bên nhau dài lâu
Tại sao ta yêu đậm sâu
Mà tình mình chẳng thể bền nhau
Giờ đây em đang nơi đâu
Anh vẫn chờ em chốn đây
Người yêu ơi em có biết hay không
Anh chỉ yêu mình em