Yêu Dại Khờ

Yêu Dại Khờ

Lời bài hát Yêu Dại Khờ

Đóng góp bởi

Dù đã biết yêu người luôn trái ngang
Nhưng anh vẫn yêu
Vẫn yêu người thật lòng
Dù cho nhiều đớn đau
Tình vẫn đó
Sâu tận trong trái tim
Sâu trong đáy lòng
Sẽ cho em rất nhiều
Dù cho ai kia luôn hững hờ
Xin cho em trái tim
Anh yêu dại khờ
Xin cho em nỗi cô đơn
Luôn khuất sâu trong lòng
Vẫn biết yêu người không lối thoát
Nhưng tình anh nơi đây
Sẽ trao về em mãi mãi
Dù cho mai sau
Người không yêu anh
Thì lòng anh vẫn thế
Vẫn biết yêu người
Không lối thoát
Nhưng tình anh nơi đây
Sẽ trao về em suốt đời
Một lòng yêu em
Yêu bằng con tim anh mãi muôn đời
Trao về em anh trao về em
Tình yêu này chân thành
Trao về em anh trao về em
Từng mắt môi xin trao về em
Thao thức từng đêm
Mơ tay nắm tay
Dù đã biết yêu người luôn trái ngang
Nhưng anh vẫn yêu
Vẫn yêu người thật lòng
Dù cho nhiều đau đớn
Tình vẫn đó
Sâu tận trong trái tim
Sâu trong đáy lòng
Sẽ cho em rất nhiều
Dù cho ai kia luôn hững hờ
Xin cho em trái tim
Yêu dại khờ
Xin cho em nỗi cô đơn khuất sâu
Vẫn biết yêu người không lối thoát
Nhưng tình anh nơi đây
Sẽ trao về em mãi mãi
Dù cho mai sau
Người không yêu anh
Thì lòng anh vẫn thế
Dù cho mai sau
Người không yêu anh
Thì lòng anh vẫn thế
Vẫn biết yêu người
Không lối thoát
Nhưng tình anh nơi đây
Sẽ trao về em suốt đời
Một lòng yêu em
Yêu bằng con tim anh mãi muôn đời
Một lòng yêu em
Yêu bằng con tim anh mãi muôn đời