Nhân Sinh Quán

Nhân Sinh Quán

Lời bài hát Nhân Sinh Quán

Đóng góp bởi

Trước bồng lại ngoái lại , thế gian còn sân si Khoảng cách phật và ma cách biệt 1 ánh nhìn thôi Kẻ phiêu du nửa đời chẳng lo Tâm tịnh mang phước an Đông thủy ngoạn tây núi cao Đã hiểu thấu nhân sinh này ân oán luân hồi Kiếp người đa đoan, danh lợi KHIẾN từ bi biến tan Phúc hay họa đến khó can Trời không phú trời cũng chẳng mang Bước qua ải tham sân si Bỏ đi hết tục trần vướng mi Lòng nhẹ nhõm như bông tuyết rơi dập dìu Chân trần bước đi , mong độ kiếp từ bi trước khi hoa ưu đàm nở trên bố y Tận dương khí ngày ta khép mi Dẫu gia tài lớn đến đâu 100 năm đời người chẳng lâu Tại sao phải hơn thua với nhau làm gì