Về Xứ Nghệ Cùng Anh

Về Xứ Nghệ Cùng Anh

Xem MV bài hát

Lời bài hát Về Xứ Nghệ Cùng Anh

Đóng góp bởi

Em có về xứ nghệ với anh không? Đất miền trung mưa dầm nắng gió Về đó rồi em thương nhiều hơn nữa. Bởi nơi anh thắm đượm tình quê. Em có về xứ nghệ với anh không? Có dòng sông tuổi thơ anh lặn lội. Câu dân ca bắt nguồn từ đồng ruộng. Để ai xa luôn vẫn nhớ về quê. Nặng nghĩa ân tình câu ví dặm người ơi. Về đi em,về với quê anh. Nước biếc non xanh đường quanh quanh xứ nghệ. Về bên anh nghe lời thương của mẹ. Em mần du xứ nghệ chẳng ham kẻ giàu sang. Dù một nắng hai sương ấm bao tình nghĩa. Rằng gừng cay muối mặn tiếng nói nỏ giống ai. Dừ đã nói yêu em lời yêu thương còn mãi. Em thương em có về xứ nghệ với anh không? Em thương theo anh về xứ nghệ cùng anh. Em có về xứ nghệ với anh không? Đất miền trung mưa dầm nắng gió Về đó rồi em thương nhiều hơn nữa. Bởi nơi anh thắm đượm tình quê. Em có về xứ nghệ với anh không? Có dòng sông tuổi thơ anh lặn lội. Câu dân ca bắt nguồn từ đồng ruộng. Để ai xa luôn vẫn nhớ về quê. Nặng nghĩa ân tình câu ví dặm người ơi. Về đi em,về với quê anh. Nước biếc non xanh đường quanh quanh xứ nghệ. Về bên anh nghe lời thương của mẹ. Em mần du xứ nghệ chẳng ham kẻ giàu sang. Dù một nắng hai sương ấm bao tình nghĩa. Rằng gừng cay muối mặn tiếng nói nỏ giống ai. Dừ đã nói yêu em lời yêu thương còn mãi. Em thương em có về xứ nghệ với anh không? Em thương theo anh về xứ nghệ cùng anh. Em thương em có về xứ nghệ với anh không? Em thương theo anh về..xứ nghệ..cùng anh.!