Tìm Em Câu Ví Sông Lam

Tìm Em Câu Ví Sông Lam

Lời bài hát Tìm Em Câu Ví Sông Lam

Đóng góp bởi

Một chiều bên dòng sông Lam Anh gọi em cô gái lái đò Chuyến đò chiều anh đưa sang sông Anh thầm thương cô gái lái đò. Ngày ngày anh sang thăm em Nhà em bên lở anh ở bên bồi Câu đợi câu chờ, đôi ta thương nhau Trên dòng sông in bóng trăng thề. Một câu ví anh trao, nữa câu ví em thương Củ sắn củ khoai, mồ hôi chát mặn Thương anh rồi nhớ đợi nghe anh Cứ chiều về cánh cò lội bên sông Cô lái đò xưa nay tròn mười tám Bao năm tháng trôi qua, bao mùa xuân chờ đợi Răng anh không về, năm tháng đợi chờ mong Răng anh nỏ về, nỏ về bên em. Ơi câu ví anh trao! Mùa xuân anh trở lại Em sang sông lấy chồng bỏ mặc bến đò xưa Quên câu thương câu chờ, lỡ hẹn người ơi Nắng chiều về sáo diều gọi trăng lên Tiếng hò gọi em cô gái đò ngày ấy Anh nhớ cùng em trên con đê nhỏ Trên cánh đồng tôm cá còn thương nhau Anh trở về tìm lại đò xưa. Núi Hồng ơi! Trách chi đò lỡ duyên tình Nợ duyên đứt gánh nên anh đi tìm, câu ví sông Lam.