Tránh Duyên (Remix)

Tránh Duyên (Remix)

Lời bài hát Tránh Duyên (Remix)

Đóng góp bởi

Chuyện một Nàng công chúa mang gia tộc đế vương muôn đời. Và một vị hành tu nay đã thoát bụi trần nhân thế. Nàng trót thương cho thân chàng dù biết là điều không thể Người xuất gia không nói đến chuyện phu thê.. Ngọc Đế ơn trên ban. chàng vào cung hướng nhân, truyền tâm phật Nào biết đâu lương duyên công chúa sư đồ lại thầm thương. Ngày nhớ đêm ôm mong. Nàng lệnh cho phá giới để kết đôi.. Chàng tránh duyên xin lui về nương nhờ cửa phật.. Sự đời trớ trêu thay ngay khi nghe tin chàng đi về nơi rất xa. Nàng buồn hóa tâm tư đau thương phát tâm bệnh trong lòng như khóc òa.. Người mượn cớ đi nơi linh thiêng, mong quên đi hết u sầu triền miên Để lại thấy được chàng bớt đau trong tim nàng mang.. Lòng chàng đớn đau hơn khi duyên nhân gian chàng gieo vào tâm ý nàng. Một người xuất gia sao yêu thương huống chi nàng lại là công chúa vàng.. Tuyệt tình tránh yêu thương nhân gian chàng gieo thân xác trong biển lửa tràn.. Để lại mối nhân duyên đắng cay lưu truyền trần gian..