Thằng Hầu (Remix)

Thằng Hầu (Remix)

Lời bài hát Thằng Hầu (Remix)

Đóng góp bởi

Tôi sinh ra trong gia đình Làm hầu thiên hạ Luôn tha hương đi muôn phương Làm việc trong nhà Cơ duyên đưa chúng tôi đến với một nơi xa lạ Nơi có nàng Tiêu thư lá ngọc cành vàng Thân tôi mang kiếp phu không được lại gần bên nàng Nhưng đôi đũa mốc meo vẫn mơ được chòi mâm vàng Em thương tôi trái ngang dấu cha mẹ gọi tôi chàng Đắng cay mối tình, hầu tôi Tiểu thư đài các Nàng có hay biết rằng nay cha mẹ nàng biết chúng ta Cảm mến nhau lâu rồi liệu có thứ tha Sợ đớn đau cho nàng nên ta đành nhận do chính ta Không biết thân phận Kiếp phu dám mơ cành hoa Để cách xa đôi mình nên cha mẹ nàng đăng kén con Chọn tướng công cho nàng lầu tía gác son Nàng bước đi nhẹ nhàng nhưng trong lòng ta sao héo hon Nước mắt thằng hầu Có ai đớn đau gì đâu