Trả Lại Thời Gian (Live)

Trả Lại Thời Gian (Live)

Lời bài hát Trả Lại Thời Gian (Live)

Đóng góp bởi

Xin trả lại những kỷ niệm buồn vui
Ngày xanh đã theo thời gian
Qua mất rồi
Ngồi viết tâm sự
Nhớ ngược về quá khứ
Chợt lên nét suy tư
Bao năm thầm kín
Trót thương tà áo tím
Những đêm sương lạnh
Nghe trái sầu rót vào tim
Thương rất nhiều mái tóc xoã bờ vai
Tình khôn lớn nuôi chờ mong
Ôi quá dài
Lòng vẫn u hoài
Nghĩ chuyện tình đổi thay
Đời ai biết được ai
Chia ly là hết
Xót xa nhiều cũng thế
Nếu mai sau gặp
Xin cúi mặt làm ngơ
Thời gian có ngừng đây bao giờ
Thương tiếc rồi sẽ làm buồn vu vơ
Nhiều lúc muốn quên để xoá mờ
Nhưng mỗi lần nhìn xuân về tưởng nhớ
Người đó ta đây tình vẫn chia phôi
Biết cuộc đời mình ra sao
Ôm kỷ niệm chẳng nửa lời thở than
Một tâm khúc
Cho người thương cho tiếng đàn
Đời đã không mang
Những gì mình mơ ước
Mà sao khó tìm quên
Xa nhau thì nhớ
Lúc đêm gần xao xuyến
Nhớ thương bây giờ
Xin trả lại thời gian
Thời gian có ngừng đây bao giờ
Thương tiếc rồi sẽ làm buồn vu vơ
Nhiều lúc muốn quên để xoá mờ
Nhưng mỗi lần nhìn xuân về tưởng nhớ
Người đó ta đây tình vẫn chia phôi
Biết cuộc đời mình ra sao
Ôm kỷ niệm chẳng nửa lời thở than
Một tâm khúc
Cho người thương cho tiếng đàn
Đời đã không mang
Những gì mình mơ ước
Mà sao khó tìm quên
Xa nhau thì nhớ
Lúc đêm gần xao xuyến
Nhớ thương bây giờ
Xin trả lại thời gian
Nhớ thương bây giờ
Xin trả lại thời gian