Khi Không

Khi Không

Lời bài hát Khi Không

Đóng góp bởi

Khi không anh lại
Ngoảnh mặt làm ngơ ....
Em tội tình chi
Anh bỗng hững hờ
Điều gì lầm lỗi anh ơi
Bọn mình nhỏ to đôi lời
Hay giận hờn
Mất lòng nhau.. thôi...
Khi không anh lại
Kiếm chuyện lìa nhau...
Hay là anh quen
Người khác.. sang.. giàu....
Nghe lời
Em mới tin trao
Kỷ niệm
Khó quên đêm nào
Thương nhau rồi
Anh đành phụ sao
Còn chi....
Đâu là một đóa trà mi
Con ong đã rõ đường đi
Con ong đã rõ lối về
Nào hay
Yêu người
Người nỡ đổi thay
Yêu người
Người cười đắng cay
Yêu người
Nông nỗi như vầy
Khi không anh lại
Dối lừa được sao
Tin lầm anh qua
Lời nói ngọt ngào
Bây giờ
Tình đã bay cao
Một lần
Xót xa tuôn trào
Thôi xin thề
Không còn lần sau.
Khi không anh lại
Kiếm chuyện lìa nhau...
Hay là anh quen
Người khác.. sang.. giàu....
Nghe lời
Em mới tin trao
Kỷ niệm
Khó quên đêm nào
Thương nhau rồi
Anh đành phụ sao
Còn chi....
Đâu là một đóa trà mi
Con ong đã rõ đường đi
Con ong đã rõ lối về
Nào hay
Yêu người
Người nỡ đổi thay
Yêu người
Người cười đắng cay
Yêu người
Nông nỗi như vầy
Khi không anh lại
Dối lừa được sao
Tin lầm anh qua
Lời nói ngọt ngào
Bây giờ
Tình đã bay cao
Một lần
Xót xa tuôn trào
Thôi xin thề
Không còn lần sau.
Bây giờ
Tình đã bay cao
Một lần
Xót xa tuôn trào
Thôi xin thề
Không còn lần sau.