Tonight

Tonight

Lời bài hát Tonight

Đóng góp bởi

Vặn nhạc to lên lại gần nhau thêm muộn phiền mau quên hòa mình trong đêm nào cùng bay lên và giờ đây ( hãy quên hết mỏi mệt ) Nhịp đập quay quay dòng người xoay xoay giờ là fright day chỉ còn mê say cuồng nhịp đôi tay và giờ đây ( hãy quên hết tháng ngày ). Cuộc đời chẳng đẹp như giấc mơ bộn bề mệt nhoài âu lo tan vỡ ( Đừng mãi than thở ) ĐK: Tonight tonight quên hết đi, all right all right không nghĩ suy. Tonight tonight nụ cười, xua tan đi mọi buồn chán. Tonight tonight vui cháy lên, tonight tonight xóa hết ưu phiền. Để trái tim lại bừng lên. Vặn nhạc to lên lại gần nhau thêm muộn phiền mau quên hòa mình trong đêm nào cùng bay lên và giờ đây ( hãy quên hết mỏi mệt ) Nhịp đập quay quay dòng người xoay xoay giờ là right day chỉ còn mê say cuồng nhịp đôi tay và giờ đây ( hãy quên hết tháng ngày ) Cuộc đời chẳng đẹp như giấc mơ bộn bề mệt nhoài ôm nỗi tan vỡ ( Đừng mãi than thở ) ĐK: Tonight tonight quên hết đi, all right all right không nghĩ suy. Tonight tonight nụ cười, xua tan đi mọi buồn chán. Tonight tonight vui cháy lên, tonight tonight xóa hết ưu phiền. Để trái tim lại bừng lên. Trái đất vẫn cứ quay (trọn đời trao một mình anh ) Trái tim ( trái tim ) rung động vẫn bước đi ( vẫn cất bước đến phía trước ). ĐK: Tonight tonight quên hết đi, all right all right không nghĩ suy. Tonight tonight nụ cười, xua tan đi mọi buồn chán. Tonight tonight vui cháy lên, tonight tonight xóa hết ưu phiền. Để trái tim lại bừng lên.