Tiễn Covid

Tiễn Covid

Lời bài hát Tiễn Covid

Đóng góp bởi

Ngày này năm ngoái, khác với năm nay Vì chẳng một ai tránh né chuyện bắt tay Vài dòng tin mới, bỗng thấy lung lay Covid sao cô nỡ ghé qua đây? Khẩu trang là thứ cần có mỗi ngày Luôn rửa tay để tránh cô lây lan Người dân nhờ cô mà thêm quyết tâm Tăng cường sức khỏe và vững tinh thần [ĐK] Một lời nhắn thiết tha: Mong bà con đừng la cà Xin hãy ngồi yên! Để tránh lây nhiễm nhiều thêm Bộ Y Tế, báo đài nhắc nhở không bỏ sót ai Covid mọi nơi Nhưng sẽ sớm thôi Việt Nam tiễn cô về Trời! Bởi vì Covid quá đỗi vô duyên Chẳng mời mà đến, ai ai cũng thấy phiền Một lần gặp gỡ, tới ngay bệnh viện Covid sao cô lại nỡ hiện diện? Khẩu trang là thứ cần có mỗi ngày Luôn rửa tay để tránh cô lây lan Người dân nhờ cô mà thêm quyết tâm Tăng cường sức khỏe và vững tinh thần [ĐK] Một lời nhắn thiết tha: Mong bà con đừng la cà Xin hãy ngồi yên! Để tránh lây nhiễm nhiều thêm Bộ Y Tế, báo đài nhắc nhở không bỏ sót ai Covid mọi nơi Nhưng sẽ sớm thôi Việt Nam tiễn cô về Trời!