Tình Người Ngoại Đạo

Tình Người Ngoại Đạo

Lời bài hát Tình Người Ngoại Đạo

Đóng góp bởi

Lạy Chúa con thương nàng đã lâu rồi
Thương thì nhiều
Nhưng con chưa dám nói
Con thương nàng đã lâu rồi
Mà chưa dám hé môi
Ngại ngùng không cùng tôn giáo thôi
Lay Chúa con thuơng nàng
Rất ngoan đạo
Thương người
Thường hay luôn đi xem lễ
Con thuơng nàng rất đơn sơ
Màu áo trắng trinh nguyên
Với nét môi cười
Nắng nghiêng nghiêng
Con yêu nàng, tình yêu rất chân thành
Tình yêu không lừa dối
Nhưng Chúa ơi, nàng nào hay biết đâu
Một người ngoại đạo tha thiết yêu nàng
Tình yêu trái ngang
Lạy Chúa con xin nguyện Chúa trên trời
Cho trọn niềm tin yêu trên Thiên Chúa
Con xin đuợc sống bên nàng
Nguời con nhớ con thương
Kính mến tôn thờ Chúa, Amen
Lay Chúa con thuơng nàng
Rất ngoan đạo
Thương người
Thường hay luôn đi xem lễ
Con thuơng nàng rất đơn sơ
Màu áo trắng trinh nguyên
Với nét môi cười
Nắng nghiêng nghiêng
Con yêu nàng, tình yêu rất chân thành
Tình yêu không lừa dối
Nhưng Chúa ơi, nàng nào hay biết đâu
Một người ngoại đạo tha thiết yêu nàng
Tình yêu trái ngang
Lạy Chúa con xin nguyện Chúa trên trời
Cho trọn niềm tin yêu trên Thiên Chúa
Con xin đuợc sống bên nàng
Nguời con nhớ con thương
Kính mến tôn thờ Chúa, Amen
Con xin đuợc sống bên nàng
Nguời con nhớ con thương
Kính mến tôn thờ Chúa, Amen
Con xin đuợc sống bên nàng
Nguời con nhớ con thương
Kính mến tôn thờ Chúa, Amen

Kính mến tôn thờ Chúa, Amen