Như Vạt Nắng

Như Vạt Nắng

Lời bài hát Như Vạt Nắng

Đóng góp bởi

Ngồi quán uống ly cà phê
Nghe nắng mưa đi về
Em nhớ
Chuyện dĩ vãng xưa ngày xưa
Khi trái tim chung tình
Hết rồi
Mây trôi mãi lênh đênh
Cuối trời xa vời
Cây khô mãi bơ vơ
Đứng chờ mưa tới
Tình mình như vạt nắng
Nắng mong manh chiều tàn
Cuộc đời như đồng hoang
Bóng đêm là dĩ vãng
Người tình như ngọn sóng
Sóng ra khơi mịt mù
Ngập hồn anh chờ mong
Hỡi con tim dại khờ
Ngồi quán uống ly cà phê
Nghe nắng mưa đi về
Em nhớ
Chuyện dĩ vãng xưa ngày xưa
Khi trái tim chung tình
Hết rồi
Mây trôi mãi lênh đênh
Cuối trời xa vời
Cây khô mãi bơ vơ
Đứng chờ mưa tới
Tình mình như vạt nắng
Nắng mong manh chiều tàn
Cuộc đời như đồng hoang
Bóng đêm là dĩ vãng
Người tình như ngọn sóng
Sóng ra khơi mịt mù
Ngập hồn anh chờ mong
Hỡi con tim dại khờ
Tình mình như vạt nắng
Nắng mong manh chiều tàn
Cuộc đời như đồng hoang
Bóng đêm là dĩ vãng
Người tình như ngọn sóng
Sóng ra khơi mịt mù
Ngập hồn anh chờ mong
Hỡi con tim dại khờ