Tình Cha

Tình Cha

Lời bài hát Tình Cha

Đóng góp bởi

Tình cha ấm áp
Như vầng thái dương
Ngọt ngào như dòng
Nước trôi đầu nguồn
Suốt đời vì con gian nan
ân tình đậm sâu bao nhiêu
Cha hỡi cha già dấu yêu
Và con nhớ mãi
Những ngày tháng qua
Kỷ niệm năm nào
Khó phai trong lòng
Nhớ hoài tuổi thơ bên cha
Gian khổ ngày đêm chăm lo
Mong muốn con được lớn khôn
Còn nhớ những ngày ấy
Những đêm trường giá lạnh
Và cha nằm ôm con
Sưởi ấm những canh dài
Nhẹ nhàng hôn con
Và cha khẽ nói
Này con yêu ơi
Con hãy nhớ
Hãy nhớ lời cha
Sống cho nên người
Và con ơi chớ
Bao giờ dối gian
Nghèo thì cho sạch
Rách sao cho thơm
Những lời của cha năm xưa
Con nguyện ghi sâu trong tim
Cha hỡi cha già dấu yêu
Và con nhớ mãi
Những ngày tháng qua
Kỷ niệm năm nào
Khó phai trong lòng
Nhớ hoài tuổi thơ bên cha
Gian khổ ngày đêm chăm lo
Mong muốn con được lớn khôn
Còn nhớ những ngày ấy
Những đêm trường giá lạnh
Và cha nằm ôm con
Sưởi ấm những canh dài
Nhẹ nhàng hôn con
Và cha khẽ nói
Này con yêu ơi
Con hãy nhớ
Hãy nhớ lời cha
Sống cho nên người
Và con ơi chớ
Bao giờ dối gian
Nghèo thì cho sạch
Rách sao cho thơm
Những lời của cha năm xưa
Con nguyện ghi sâu trong tim
Cha hỡi cha già dấu yêu
Những lời của cha năm xưa
Con nguyện ghi sâu trong tim
Cha hỡi cha già dấu yêu
Những lời của cha năm xưa
Con nguyện ghi sâu trong tim
Cha hỡi cha già dấu yêu