Trách Ai Vô Tình

Trách Ai Vô Tình

Lời bài hát Trách Ai Vô Tình

Đóng góp bởi

Hơ hơ hớ hơ hờ
Ơi hỡi người ơi
Tình ơi ơi tình ơi
Bạn tình ơi
Dẫu gì cũng xa nhau rồi
Dòng sông nước chảy
Con thuyền sóng đưa xa bờ
Tại vì ai
Mà duyên ta lỡ
Nói gì cũng thôi
Ai đã quên ta
Mà cớ sao ta còn thương
Trách ai quên tình bao ngày
Chạy theo duyên mới
Lỡ yêu thương người
Nên giờ dang dở đời ta
Trách sao quên tình
Nhưng người
Nào đâu hay biết
Nhớ thương rất nhiều
Nhưng tình
Phải đành lìa xa
Ơi hỡi người ơi
Bậu mình ơi
Ví dậu lỡ xa nhau rồi
Dù bao trắc trở
Xin người chớ quên câu thề
Chuyện tình xưa
Dù sao đi nữa
Vẫn là giấc mơ
Hơi ấm con tim
Để tháng năm thôi lạnh câm
Nếu xưa đôi mình
Chưa lần đường quê chung lối
Nếu xưa không hẹn
Bây giờ đâu làm khổ nhau
Nếu xưa đôi mình
Chưa lần đường quê chung lối
Nếu xưa không hẹn
Bây giờ đâu làm khổ nhau
Hơ hớ hơ hơ hơ
Ơi hỡi người ơi
Tình ơi ơi tình ơi
Bạn tình ơi
Dẫu gì cũng xa nhau rồi
Dòng sông nước chảy
Con thuyền sóng đưa xa bờ
Tại vì ai
Mà duyên ta lỡ
Nói gì cũng thôi
Ai nỡ quên ta
Mà cớ sao ta còn thương
Trách ai quên tình
Bao ngày chạy theo duyên mới
Lỡ yêu thương người
Nên giờ dang dở đời ta
Trách sao quên tình
Nhưng người nào đâu hay biết
Nhớ thương rất nhiều
Nhưng tình phải đành lìa xa
Trách ai quên tình
Bao ngày chạy theo duyên mới
Lỡ yêu thương người
Nên giờ dang dở đời ta
Bây giờ dang dở đời nhau