Tình Anh Em

Tình Anh Em

Lời bài hát Tình Anh Em

Đóng góp bởi

Tàn cuộc vui rồi ta chia tay thôi
Đường đời anh đi gian khó đong đầy
Đường tôi quanh co không khác gì anh
Dù đời gian khó
Nhưng anh em có nhau
Tàn cuộc vui rồi ta đành xa thôi
Tình anh em ta khăng khít một nhà
Hôm nay chia tay biết bao giờ gặp lại
Tôi về nơi ấy tôi chúc anh bình yên
Từng đêm chuyện trò
Suốt mấy đêm thâu
Tim tôi nhói đau khi anh tâm sự
Lời anh thật thà trút hết tâm tư
Tim tôi chợt đau dâng đầy yêu thương
Từng đêm chuyện trò nói hết âu lo
Mai tôi ra đi vui trong niềm tin
Cuộc vui nào rồi cũng sẽ tan thôi
Tôi đi đường tôi anh ở lại mong nhớ
Tàn cuộc vui rồi ta đành xa thôi
Tình anh em ta khăng khít một nhà
Hôm nay chia tay biết bao giờ gặp lại
Tôi về nơi ấy tôi chúc anh bình yên
Từng đêm chuyện trò
Suốt mấy đêm thâu
Tim tôi nhói đau khi anh tâm sự
Lời anh thật thà trút hết tâm tư
Tim tôi chợt đau dâng đầy yêu thương
Từng đêm chuyện trò nói hết âu lo
Mai tôi ra đi vui trong niềm tin
Cuộc vui nào rồi cũng sẽ tan thôi
Tôi đi đường tôi anh ở lại mong nhớ
Cuộc vui nào rồi cũng sẽ tan thôi
Tôi đi đường tôi
Anh ở lại mong nhớ