Chợ Đời

Chợ Đời

Lời bài hát Chợ Đời

Đóng góp bởi

Giàu thì nhiều người bước đến bên ta xem như bạn Nghèo thì ngoảnh mặt rồi quay lưng đi làm ngơ Tình đời là thế thắng làm vua thua làm bần Ai cần ai thương ai yêu ai giữa cái chợ đời Dòng đời nhiều phen bão tố phong ba ta đâu sợ Chỉ sợ lòng người còn đang trắng bỗng đổi đen Bạn bè bằng hữu mấy người bên ta vì tình Tiền tài thân thế rồi cũng sẽ về đâu ĐK: Mộ sâu đến bao nhiêu lâu đây ta mới chôn được tình Người ngay thắng ư mấy ai giữ được mình Lời yêu thương hôm qua xem như là mây khói Tình đời bán mua nhau mà thôi Lợi danh giống như mây trên cao ai cũng mơ chạm vào Rồi khi tỉnh giấc đau ngẫm sự đời mới thấu. Không tin ai đừng tin ai Giàu thì nhiều người bước đến bên ta xem như bạn Nghèo thì ngoảnh mặt rồi quay lưng đi làm ngơ Tình đời là thế thắng làm vua thua làm bần Ai cần ai thương ai yêu ai giữa cái chợ đời Dòng đời nhiều phen bão tố phong ba ta đâu sợ Chỉ sợ lòng người còn đang trắng bỗng đổi đen Bạn bè bằng hữu mấy người bên ta vì tình Tiền tài thân thế rồi cũng sẽ về đâu ĐK: Mộ sâu đến bao nhiêu lâu đây ta mới chôn được tình Người ngay thắng ư mấy ai giữ được mình Lời yêu thương hôm qua xem như là mây khói Tình đời bán mua nhau mà thôi Lợi danh giống như mây trên cao ai cũng mơ chạm vào Rồi khi tỉnh giấc đau ngẫm sự đời mới thấu. Không tin ai đừng tin ai ĐK: Mộ sâu đến bao nhiêu lâu đây ta mới chôn được tình Người ngay thắng ư mấy ai giữ được mình Lời yêu thương hôm qua xem như là mây khói Tình đời bán mua nhau mà thôi Lợi danh giống như mây trên cao ai cũng mơ chạm vào Rồi khi tỉnh giấc đau ngẫm sự đời mới thấu. Không tin ai đừng tin ai Không tin ai đừng tin ai