Tím Buồn Bằng Lăng

Tím Buồn Bằng Lăng

Lời bài hát Tím Buồn Bằng Lăng

Đóng góp bởi

Chuyện một loài hoa
Mang màu tím buồn
Màu hoa tím chung tình
Hay màu vỡ yêu thương
Tình mình vì đâu
Gãy đôi nhịp cầu
Dang dở duyên ban đầu
Mưa khóc buồn một mùa ngâu
Kỉ niệm ngày xưa
Chung đường nắng hạ
Nhặt hoa tím bên đường
Em thầm ước mai sau
Ngày mình bên nhau
Thắm duyên cau trầu
Em áo cô dâu
Màu hoa tím
Bằng lăng anh yêu
Màu tím bằng lăng
Màu hoa đợi chờ
Màu hoa dại khờ
Em tin lời
Ong bướm người xưa
Để rồi giờ
Ai nỡ quên câu thề
Vui đón cô dâu về
Cho tím buồn màu bằng lăng
Giờ còn gì đâu
Bao mộng ước đầu
Bằng lăng tím phai màu
Khi tình lỡ thương đau
Tình tựa chiêm bao
Giấc mơ vội tàn
Thương mối duyên lỡ làng
Cho héo sầu hoa bằng lăng
Kỉ niệm ngày xưa
Chung đường nắng hạ
Nhặt hoa tím bên đường
Em thầm ước mai sau
Ngày mình bên nhau
Thắm duyên cau trầu
Em áo cô dâu
Màu hoa tím
Bằng lăng anh yêu
Màu tím bằng lăng
Màu hoa đợi chờ
Màu hoa dại khờ
Em tin lời
Ong bướm người xưa
Để rồi giờ
Ai nỡ quên câu thề
Vui đón cô dâu về
Cho tím buồn màu bằng lăng
Giờ còn gì đâu
Bao mộng ước đầu
Bằng lăng tím phai màu
Khi tình lỡ thương đau
Tình tựa chiêm bao
Giấc mơ vội tàn
Thương mối duyên lỡ làng
Cho héo sầu hoa bằng lăng
Tình tựa chiêm bao
Giấc mơ vội tàn
Thương mối duyên lỡ làng
Cho héo sầu hoa bằng lăng
Tình tựa chiêm bao
Giấc mơ vội tàn
Thương mối duyên lỡ làng
Cho héo sầu hoa bằng lăng