Tiêu Chuẩn Kép

Tiêu Chuẩn Kép

Lời bài hát Tiêu Chuẩn Kép

Đóng góp bởi

Thì ra anh muốn xin số phone, nhưng anh muốn điều khác chẳng phải tâm sự Mà giờ nếu em đây nói to điều này thì kẻ xấu lại là chính em It’s because double standard! Cụ mình nói trăm dâu đổ đầu tằm đấy anh Ngày nào đó em là mommie, em sẽ dạy cậu bé nhà mình tốt hơn Là hoàng tử đừng là thợ săn, tôn trọng tự do, don’t blame victim Chẳng cần cố đóng vai tổng tài! Chỉ cần biết you are not the only alpha! Who invented Wi-Fi baby? It’s a woman woman Who invented computer P language? Still a woman Who invented Astra vaccine baby? It’s a woman And the list goes on and on! And the list goes on and on! Sáng mắt ra để thấy hơn nhau hơn nhau chẳng phải mỗi tấm chồng Sao phải nương tựa ai, mà khi bàn tay này ta tha hồ gặt hái Beyonce, Naomi, Tyra, Taylor, Marsah P Johnson Women we know how to fight! We fight like a girl We fight like a girl We fight like a girl We fight like a girl We fight like a girl Ngày nào đó em là mommie, em sẽ dạy cậu bé nhà mình tốt hơn Là hoàng tử đừng là thợ săn, tôn trọng tự do, don’t blame victim Chẳng cần cố đóng vai tổng tài! Chỉ cần biết you are not the only alpha! Who invented Wi-Fi baby? It’s a woman woman Who invented computer P language? Still a woman Who invented Astra vaccine baby? It’s a woman And the list goes on and on! And the list goes on and on! Sáng mắt ra để thấy hơn nhau hơn nhau chẳng phải mỗi tấm chồng Sao phải nương tựa ai, mà khi bàn tay này ta tha hồ gặt hái Beyonce, Naomi, Tyra, Taylor, Marsah P Johnson Women we know how to fight! We fight like a girl We fight like a girl We fight like a girl We fight like a girl We fight like a girl We fight like a girl We fight like a girl We fight like a girl We fight like a girl