Xem MV bài hát

Lời bài hát Vì

Đóng góp bởi

Nhớ thương giăng đầy
Từ ngày em xa chốn đây
Nước mắt anh đã rơi nhiều
Từ khi chúng ta
Mãi mãi không chung con đường
Để tình yêu vút bay
Đến cuối chân trời...
Ước mơ thật nhiều
Làm được có bấy nhiêu?
Tiếc nuối bao nhiêu kỷ niệm
Chung lối cô liêu
Dấu kín trong con tim này
Để rồi vỡ tan, thân xác rã rời
Yêu, yêu trong bao đắm đuối
Quên, quên trong bao tiếc nuối
Nên đêm nay sao bối rối
Riêng một mình ai
Vì quá vội vàng nên
Yêu thương đánh mất
Vì quá lạnh lùng
Nên yêu thương chấp nhất
Vì quá dại khờ
Nên anh đâu nghĩ tới
Một ngày tình yêu rẽ lối...
Lần cuối gượng cười
Đưa em đến chốn xa xôi
Lần cuối dặn lòng
Ngăn cho nước mắt không rơi
Lần cuối muộn màng
Mong em hãy quên đi
Tình yêu mà ta đã có...
Ước mơ thật nhiều
Làm được có bấy nhiêu?
Tiếc nuối bao nhiêu kỷ niệm
Chung lối cô liêu
Dấu kín trong con tim này
Để rồi vỡ tan thân xác rã rời
Yêu, yêu trong bao đắm đuối
Quên, quên trong bao tiếc nuối
Nên đêm nay sao bối rối
Riêng một mình ai
Vì quá vội vàng
Nên yêu thương đánh mất
Vì quá lạnh lùng
Nên yêu thương chấp nhất
Vì quá dại khờ nên anh đâu nghĩ tới
Một ngày tình yêu rẽ lối...
Lần cuối gượng cười
Đưa em đến chốn xa xôi
Lần cuối dặn lòng
Ngăn cho nước mắt không rơi
Lần cuối muộn màng
Mong em hãy quên đi
Tình yêu mà ta đã có...
Em! Trong giấc mơ em trở về
Khi anh đã cố quên em
Tình yêu xưa đậm sâu
Mà vì sao ta đành mất nhau?!...
Vì quá vội vàng
Nên yêu thương đánh mất
Vì quá lạnh lùng
Nên yêu thương chấp nhất
Vì quá dại khờ
Nên anh đâu nghĩ tới
Một ngày tình yêu rẽ lối...
Lần cuối gượng cười
Đưa em đến chốn xa xôi
Lần cuối dặn lòng
Ngăn cho nước mắt không rơi
Lần cuối muộn màng
Mong em hãy quên đi
Tình yêu mà ta đã có...