Tiếng Hát Nơi Đảo Xa

Tiếng Hát Nơi Đảo Xa

Lời bài hát Tiếng Hát Nơi Đảo Xa

Đóng góp bởi

Em đến thăm anh
Giữa trùng khơi mênh mông
Em đến thăm anh
Nơi hải đảo xa xôi
Nghe em hát
Biển xanh thôi thét gào
Nghe em hát
Bãi san hô rì rào
Nghe em hát
Lòng anh vơi đi nỗi nhớ
Nỗi nhớ người lính đảo xa nhà
Lời em hát
Mang tình yêu thiết tha
Anh tặng em
Hoa muống biển giữa trùng khơi
Màu hoa tím thay lời anh muốn hát
Hát cùng em
Khúc hát của yêu thương
Hát cùng em nơi hải đảo xa xôi
Hát cùng em trên tuyến đầu Tổ quốc
Con tàu em mang thương nhớ vô bờ
Mang niềm tin gửi trao anh đó
Tiếng em hát
Xóa nhọc nhằn trong anh
Khi tàu em xa khuất chân trời tím
Anh ngồi đây canh giữ biển trời
Và anh vẫn hát
Vẫn hát cùng em
Khúc hát biển quê hương
Em đến thăm anh
Giữa trùng khơi mênh mông
Em đến thăm anh
Nơi hải đảo xa xôi
Nghe em hát
Biển xanh thôi thét gào
Nghe em hát
Bãi san hô rì rào
Nghe em hát
Lòng anh vơi đi nỗi nhớ
Nỗi nhớ người lính đảo xa nhà
Lời em hát
Mang tình yêu thiết tha
Anh tặng em
Hoa muống biển giữa trùng khơi
Màu hoa tím thay lời anh muốn hát
Hát cùng em
Khúc hát của yêu thương
Hát cùng em nơi hải đảo xa xôi
Hát cùng em trên tuyến đầu Tổ quốc
Con tàu em mang thương nhớ vô bờ
Mang niềm tin gửi trao anh đó
Tiếng em hát
Xóa nhọc nhằn trong anh
Khi tàu em xa khuất chân trời tím
Anh ngồi đây canh giữ biển trời
Và anh vẫn hát
Vẫn hát cùng em
Khúc hát biển quê hương
Hát cùng em nơi hải đảo xa xôi
Hát cùng em trên tuyến đầu Tổ quốc
Con tàu em mang thương nhớ vô bờ
Mang niềm tin gửi trao anh đó
Tiếng em hát
Xóa nhọc nhằn trong anh
Khi tàu em xa khuất chân trời tím
Anh ngồi đây canh giữ biển trời
Và anh vẫn hát
Vẫn hát cùng em
Khúc hát biển quê hương
Anh ngồi đây canh giữ biển trời
Và anh vẫn hát
Vẫn hát cùng em
Khúc hát biển quê hương