Lời bài hát Vẫn

Đóng góp bởi

Trên ô kính
Sương phủ trắng xóa
Giá như
Làm mờ đi
Trong em kỉ niệm
Thời gian trôi
Chẳng làm thay đổi
Những yêu thương
Em đã trao người
Em đâu muốn
Ta xa cách mãi
Mất anh ngày dài
Xem như không nắng mai
Hạnh phúc ấy
Gửi lại quá khứ
Chia đôi vạt mưa
Chia lối bước
Chia nhớ thương
Cho em được khóc
Nếu phút chốc
Em yếu lòng
Cho em được ôm lấy
Kí ức xưa vụng về
Khi bên anh
Em nói cười
Ngại ngùng khi anh
Thì thầm
Sẽ mãi
Yêu mình em
Mi ngoan ngày ấy
Vẫn ướt đẫm
Khi nhớ anh
Bao đêm dài thao thức
ước muốn thêm một lần
Ta trong tay
Chung lối đi
Dù là xa xôi
Dù là trong mơ thôi
Em vẫn yêu anh
Như ngày đầu tiên
Em đâu muốn
Ta xa cách mãi
Mất anh ngày dài
Xem như không nắng mai
Hạnh phúc ấy
Gửi lại quá khứ
Chia đôi vạt mưa
Chia lối bước
Chia nhớ thương
Cho em được khóc
Nếu phút chốc
Em yếu lòng
Cho em được ôm lấy
Kí ức xưa vụng về
Khi bên anh
Em nói cười
Ngại ngùng khi anh
Thì thầm
Sẽ mãi
Yêu mình em
Mi ngoan ngày ấy
Vẫn ướt đẫm
Khi nhớ anh
Bao đêm dài thao thức
ước muốn thêm một lần
Ta trong tay
Chung lối đi
Dù là xa xôi
Dù là trong mơ thôi
Em vẫn yêu anh
Như ngày đầu tiên
Cho em được khóc
Nếu phút chốc
Em yếu lòng
Cho em được ôm lấy
Kí ức xưa vụng về
Khi bên anh
Em nói cười
Ngại ngùng khi anh
Thì thầm
Sẽ mãi
Yêu mình em
Mi ngoan ngày ấy
Vẫn ướt đẫm
Khi nhớ anh
Bao đêm dài thao thức
ước muốn thêm một lần
Ta trong tay
Chung lối đi
Dù là xa xôi
Dù là trong mơ thôi
Em vẫn yêu anh
Như ngày đầu tiên