Tiếng Hát Giữa Rừng Pác Pó

Tiếng Hát Giữa Rừng Pác Pó

Lời bài hát Tiếng Hát Giữa Rừng Pác Pó

Đóng góp bởi

Trông vời lưng núi Khuổi Nậm rì rào núi cao tầng mây Chiều nay tiếng ai đang lượn về trên đèo kể rằng Người về đây Nhà in lưng đá người về quê ta Tấm áo chàm tình thương quê nhà. Ơ.. rừng Pác Bó quê ta nhớ rừng xưa ôm bóng Người Bước chân Người đi đất chuyển dời theo Người. Người về rừng núi bóng Người vì sao trong sáng Bóng đa Tân Trào đọng lời thiết tha. Nắng in Ba Đình còn nghẹn lòng ta Suối reo dưới chân Người qua đất rung tiếng ca nở hoa tháng Tám Khuổi Nậm còn reo nhịp theo mong nhớ ơn Người. Nương đồi bát ngát gió ngàn vờn mây nắng chiều về đây. Lặng nghe sáo ai bay dập dìu trên đèo kể rằng Người còn đây. Người cao hơn núi tưởng chừng trông theo Bóng dáng Người còn in trên đèo. Ơ.. bản Pác Bó quê ta mấy mùa qua nghe tiếng Người Sắn vươn đồi xưa lúa ngập vàng đôi bờ. Người về chỉ lối theo người ngày mai tươi sáng Bát cơm mong chờ người già ước mơ. Líu lo i tờ môi đọng trẻ thơ Bác ơi tóc sương bạc phơ Núi cao suối sâu thủ đô yêu dấu Khuổi Nậm còn vang lời ca mong nhớ nhớ.. ơn.. Người.