Tiệc Mừng Lễ Cưới

Tiệc Mừng Lễ Cưới

Lời bài hát Tiệc Mừng Lễ Cưới

Đóng góp bởi

Xe hoa về đây bao sắc hương thơm vờn bay Vang câu chào nhau xốn xang Đẹp tuyệt vời nữ nam cùng bê đỡ tráp mâm quả Xinh tươi áo dài thướt tha Không gian đẹp thay hạnh phúc tay đan vòng tay Hân hoan niềm vui bước mau Từng điệu nhạc ngân lên dậy khơi xuyến xao cõi lòng Chung nhau rót rượu hồng Ngày đến tiệc mừng lễ cưới đón dâu họp mặt nơi nơi Bạn bè nâng ly chúc mừng Chúc cho gái trai đoàn viên Chúc câu nghĩa nhân vẹn nguyên Chúc hạ đời được như tiên Phút đáp ân lễ cảm ơn trên ban phước cho tình ta Mối lương duyên ngàn xa Cảm ơn cha với mẹ ngày đêm nuôi nấng Cảm ơn tơ hồng kết hoa Mãi mãi son sắt dẫn bên nhau dẫu khổ đau ngày sau Thắm trăm năm trầu cau Tếng yêu thương suốt đời này xin ghi nhớ Đây lễ cưới đôi mình