Thường Hằng Như Lai

Thường Hằng Như Lai

Lời bài hát Thường Hằng Như Lai

Đóng góp bởi

Từng nhịp bước lữ hành chuyển hóa Lời kinh khuya bản ngã tan dần Lộ vầng ánh sáng tịch dương Khi tâm quán triệt vô thường trong thân Tung bước chân ba ngàn thế giới Bằng hơi thở nắng mới tỏa hương Dòng thời gian hóa tình thương Đóa tâm sen nở giữa vườn nhân sanh Là pháp lạc vô thanh vi diệu Nơi nụ cười hàm tiếu khoan thai Đạo đời chẳng phải là hai Giao thoa nhịp sống trong ngoài luân lưu Vào sức sống vô ưu siêu việt Đều không sanh không diệt giảm tăng Là tên gọi một vầng trăng Mênh mông bất tận thường hằng Như Lai