Thầy Tôi

Thầy Tôi

Lời bài hát Thầy Tôi

Đóng góp bởi

Thầy tôi xuất gia tu học khi tuổi đời còn thơ Xa mẹ lìa cha xa xóm làng quê nhà Đi vào cửa phật nương pháp mầu học tu Thời gian dẫu bao khó nhọc nhưng tấm lòng chẳng đổi thay Luôn trau dồi từ bi trí tuệ sáng ngời Mong sao mai này đem chí nguyện độ sanh Ôi tình thầy bao la Luôn sống vì muôn người Luôn sống đời giản dị đơn sơ Ngày đêm chung lo phận sự Còn khuyên dạy chúng con tinh tấn tu học Ôi đời thầy thanh cao Luôn đem chánh pháp trao truyền Mong cõi đời người người an vui Nào ngại gian lao khó nhọc Thầy luôn vì chúng con quên hết thân mình Thầy tôi như gương sáng trong cõi đời cho muôn người rọi soi Cho dù hôm nay đến ngàn sau này Tình thầy không phai mờ trong cõi đời thầy ơi!