Tất Cả Hoặc Không Là Gì Cả

Tất Cả Hoặc Không Là Gì Cả

Lời bài hát Tất Cả Hoặc Không Là Gì Cả

Đóng góp bởi

Ta yêu nhau từ trong lặng thinh, rồi cứ xa nhau trong lặng thinh. Không họ cũng chẳng tên, đợi đến lúc quay mặt là quên Ta yêu nhau chỉ mình ta biết… Trời chẳng hay, đất cũng chẳng biết Không phận cũng chẳng duyên, sao lại tha thiết ? Trông như ta là đôi tình nhân, mà mấy khi giống với nhân tình/ tình nhân Nhân tình nào dấu sâu, tận ngõ khuất chẳng dám công nhận. Hững hờ rồi thiết tha, chẳng quen cũng chẳng phải lạ, Chẳng sâu đậm , cũng không phải là phôi pha Chorus : Cuối cùng thì, mình gọi nhau là gì , là bến đỗ hay là trạm dừng nghỉ Tình có Lúc thật, đôi lúc không thật, có nắm em được đâu mà mất. Bước thì ngại mà chậm bước ở lại, làm người cô đơn với nỗi nhớ đêm dài Vậy Ta là ai, ta cố ôm hy vọng cho ai ? Chán thì dừng, mập mờ thôi thì đừng, chẳng ai muốn nắm lấy quá khứ lưng chừng là tất cả, hoặc không phải là gì cả. Phố thênh thang, dòng người bước vội vàng, sợ cơn mưa kia đôi khi quá nặng hạt. Nhìn mưa buồn rơi vỡ tan… vỡ tan