Con Đường Mưa

Con Đường Mưa

Xem MV bài hát

Lời bài hát Con Đường Mưa

Đóng góp bởi

Nếu ngày xưa
Bước đi nhanh
Qua con đường mưa
Thì anh đã không gặp người
Nếu ngày xưa
Em nhìn anh
Nhưng không mỉm cười
Thì anh đã không mộng mơ
Nếu tình ta
Chẳng phải xa
Khi đang đậm sâu
Thì anh đã không đau buồn
Nếu lòng anh
Không còn yêu em
Hơn chính mình
Thì anh đã quên được em
Làm sao để đường xưa
Đừng in dấu
Chân anh mỗi ngày
Làm sao cho lòng anh thôi
Gọi tên em
Trong mỗi giấc mơ
Làm sao để
Mưa mùa thu
đừng rơi khi
Anh đang nhớ em
Làm sao khi
Thấy mưa anh không buồn
Làm sao để
Quên niềm vui
Niềm hạnh phúc
Khi anh có người
Làm sao quên
Ngày chia tay
Lệ em rơi
Trên đôi mắt cay
Làm sao để
Thôi chờ mong
Làm sao tim anh
Thôi đừng mơ
Rằng ngày mai
Thấy em quay trở về?
Nếu ngày xưa
Bước đi nhanh
Qua con đường mưa
Thì anh đã không gặp người
Nếu ngày xưa
Em nhìn anh
Nhưng không mỉm cười
Thì anh đã không mộng mơ
Nếu tình ta
Chẳng phải xa
Khi đang đậm sâu
Thì anh đã không đau buồn
Nếu lòng anh
Không còn yêu em
Hơn chính mình
Thì anh đã quên được em
Làm sao để đường xưa
Đừng in dấu
Chân anh mỗi ngày
Làm sao cho lòng anh thôi
Gọi tên em
Trong mỗi giấc mơ
Làm sao để
Mưa mùa thu
đừng rơi khi
Anh đang nhớ em
Làm sao khi
Thấy mưa anh không buồn
Làm sao để
Quên niềm vui
Niềm hạnh phúc
Khi anh có người
Làm sao quên
Ngày chia tay
Lệ em rơi
Trên đôi mắt cay
Làm sao để
Thôi chờ mong
Làm sao tim anh
Thôi đừng mơ
Rằng ngày mai
Thấy em quay trở về?
Làm sao để
Quên niềm vui
Niềm hạnh phúc
Khi anh có người
Làm sao quên
Ngày chia tay
Lệ em rơi
Trên đôi mắt cay
Làm sao để
Thôi chờ mong
Làm sao tim anh
Thôi đừng mơ
Rằng ngày mai
Thấy em quay trở về?
Rằng ngày mai
Thấy em
quay trở về?