Sài Gòn Ơi Thương Lắm (Beat Bè)

Sài Gòn Ơi Thương Lắm (Beat Bè)

Lời bài hát Sài Gòn Ơi Thương Lắm (Beat Bè)

Đóng góp bởi

Sài Gòn yêu thương những ngày gian nan Chủng họa Covid bỗng dưng lan tràn Bao nhiêu con người ngày đêm vất vả Bao nhiêu gia đình gặp cơn sóng gió Chục triệu đôi tay chục triệu con tim Chẳng thể an vui chẳng ngại nguy nan Dưới trời nắng chang dưới màn trắng đêm Cả thành phố vì cuộc sống bình yên Mọi ngày phố vui bên người Một ngày phố im không cười Vội vàng chân bước đi thật nhanh Mệt nhoài trên bánh xe thời gian Từng ngày tuy sống trong lo sầu Sài Gòn bao dung tình ân sâu Bên nhau cùng đồng cam cộng khổ Chung sức chung lòng vượt qua bão tố Sài Gòn đau thương nặng lòng quê hương Triệu triệu đôi tay vực triệu con tim Rồi đất và người cũng bình yên trở lại Thành phố rộn ràng hào hoa gái trai Sài Gòn yêu thương những ngày gian nan Chủng họa Covid bỗng dưng lan tràn Bao nhiêu con người ngày đêm vất vả Bao nhiêu gia đình gặp cơn sóng gió Chục triệu đôi tay chục triệu con tim Chẳng thể an vui chẳng ngại nguy nan Dưới trời nắng chang dưới màn trắng đêm Cả thành phố vì cuộc sống bình yên Mọi ngày phố vui bên người Một ngày phố im không cười Vội vàng chân bước đi thật nhanh Mệt nhoài trên bánh xe thời gian Từng ngày tuy sống trong lo sầu Sài Gòn bao dung tình ân sâu Bên nhau cùng đồng cam cộng khổ Chung sức chung lòng vượt qua bão tố Sài Gòn đau thương nặng lòng quê hương Triệu triệu đôi tay vực triệu con tim Rồi đất và người cũng bình yên trở lại Thành phố rộn ràng hào hoa gái trai Sài Gòn trong tim Sài Gòn ơi Sài Gòn yêu thương Sài Gòn ơi Thương lắm Sài Gòn ơi