Quên Nghĩa Quên Tình

Quên Nghĩa Quên Tình

Lời bài hát Quên Nghĩa Quên Tình

Đóng góp bởi

Bao lâu rồi thì anh
Không còn nhớ em nơi này
Anh bây giờ cùng ai
Đâu hay rằng em đang đắng cay
Ngày mình còn yêu nhau
Em hi vọng thật nhiều mai sau
Nào ngờ toàn thương đau
Cũng vì anh mê hai chữ sang giàu
Bao câu hẹn hò xưa
Em còn nhớ anh luôn bảo rằng
Anh không cần gì đâu
Anh chỉ cần ta luôn có nhau
Dù đời nhiều lao đao
Hai ta hãy cầm chặt tay nhau
Thầm nguyện cầu
Mai sau sống bên nhau đến bạc đầu
Rồi bỗng một ai đã làm cho
Anh say chén men tình
Anh quên chuyện chúng mình
Vội vàng anh bỏ rơi em
Người ấy giàu sang phú quý
Làm cho anh quên hết đi
Anh đâu nhớ chi lời ta hẹn ước hôm nào
Phụ nghĩa tham sang
Nỡ đành sao anh quên nghĩa quên tình
Cho em một nỗi buồn
Cả đời em chắc không quên
Giờ cứ mình em sớm tối
Còn anh bên ai rất vui
Tham sang phụ khó
Anh không còn nhớ gì về em
Bao câu hẹn hò xưa
Em còn nhớ anh luôn bảo rằng
Anh không cần gì đâu
Anh chỉ cần ta luôn có nhau
Dù đời nhiều lao đao
Hai ta hãy cầm chặt tay nhau
Thầm nguyện cầu
Mai sau sống bên nhau đến bạc đầu
Rồi bỗng một ai đã làm cho
Anh say chén men tình
Anh quên chuyện chúng mình
Vội vàng anh bỏ rơi em
Người ấy giàu sang phú quý
Làm cho anh quên hết đi
Anh đâu nhớ chi lời ta hẹn ước hôm nào
Phụ nghĩa tham sang
Nỡ đành sao anh quên nghĩa quên tình
Cho em một nỗi buồn
Cả đời em chắc không quên
Giờ cứ mình em sớm tối
Còn anh bên ai rất vui
Tham sang phụ khó
Anh không còn nhớ gì về em
Giờ cứ mình em sớm tối
Còn anh bên ai rất vui
Tham sang phụ khó
Anh không còn nhớ gì về em