Tình Yêu Cách Trở

Tình Yêu Cách Trở

Xem MV bài hát

Lời bài hát Tình Yêu Cách Trở

Đóng góp bởi

Em biết tại sao
Em anh hay... buồn...
Và thường suy tư
Trong những chiều buông...
Anh muốn xa em
Phải không ?
Ôi đời
Ai hiểu đàn ông
Mới yêu
Thì hứa... một.... lòng...
Em biết
Tại sao
Anh em hay buồn...
Vì sợ mai đây
Em khóc.... nhiều... hơn...
Tay trắng
Nên anh nào mong....
Mơ nhiều
Cũng chỉ bằng không
Vì yêu
Nên muốn...
Xa người...
Em ơi ..
Đừng nói ...
Xa nhau
Yêu anh ....
Yêu... mối...
Duyên đầu
Xa anh
Dù biết khổ đau
Dứt bỏ tình yêu
Không nở
Anh nghèo
Biết tính làm sao
Thì thôi nhé em...
Anh có còn yêu
Em như hôm... nào...
Còn... nhiều em ơi
Nên lắm... khổ.... đau......
Anh muốn xa em
Thật.. sao...
Thôi đành
Kiếp nào gặp nhau,
Tình ta gửi gió....
Mây.... sầu......
Em ơi ..
Đừng nói ...
Xa nhau
Yêu anh ....
Yêu... mối...
Duyên đầu
Xa anh
Dù biết khổ đau
Dứt bỏ tình yêu
Không nở
Anh nghèo
Biết tính làm sao
Thì thôi nhé em...
Anh có còn yêu
Em như hôm... nào...
Còn... nhiều em ơi
Nên lắm... khổ.... đau......
Anh muốn xa em
Thật.. sao...
Thôi đành
Kiếp nào gặp nhau,
Tình ta gửi gió....
Mây.... sầu......
Anh muốn xa em
Thật.. sao...
Thôi đành
Kiếp nào gặp nhau,
Tình ta....
Gửi gió......
Mây.... sầu......