Quán Trọ Trần Gian 2 (Song Ca)

Quán Trọ Trần Gian 2 (Song Ca)

Lời bài hát Quán Trọ Trần Gian 2 (Song Ca)

Đóng góp bởi

Biết đến bao giờ
Con người quên được thù nhau
Biết đến khi nào
Cuộc đời thôi ganh ghét nhau
Vì đâu ta u sầu
Nhiều đêm nước mắt tuôn trào
Cũng bởi lòng người còn nhiều mưu toan
Sống ở trên đời
Giàu nghèo chỉ là phù du
Kiếp sống vô thường
Sao đành cho nhau đắng cay
Còn đâu hai chữ nghĩa tình
Lầu cao rồi cũng một mình
Hỏi thử lòng có nghĩa gì đâu
Giàu sang có nghĩa gì đâu
Mai kia rồi cũng buông xuôi về trời
Thế gian có được mấy người
Sống trọn chữ đạo chữ tình ai ơi
Giàu nghèo toan tính thiệt hơn
Mây che ngàn lối đi về nẻo xa
Sống trên dương cõi ta bà
Tu tâm tích đức cho người thiện lương
Xóa hết ưu phiền
Không thù không hận người ơi
Xóa hết những lời
Hèn mọn sân si với nhau
Hãy yêu thương con người
Dù cho vật đổi sao dời
Cũng không thay lòng đổi dạ người ơi
Sống ở trên đời
Giàu nghèo chỉ là phù du
Kiếp sống vô thường
Sao đành cho nhau đắng cay
Còn đâu hai chữ nghĩa tình
Lầu cao rồi cũng một mình
Hỏi thử lòng có nghĩa gì đâu
Giàu sang có nghĩa gì đâu
Mai kia rồi cũng buông xuôi về trời
Thế gian có được mấy người
Sống trọn chữ đạo chữ tình ai ơi
Giàu nghèo toan tính thiệt hơn
Mây che ngàn lối đi về nẻo xa
Sống trên dương cõi ta bà
Tu tâm tích đức cho người thiện lương
Xóa hết ưu phiền
Không thù không hận người ơi
Xóa hết những lời
Hèn mọn sân si với nhau
Hãy yêu thương con người
Dù cho vật đổi sao dời
Cũng không thay lòng đổi dạ người ơi
Hãy yêu thương con người
Dù cho vật đổi sao dời
Cũng không thay lòng đổi dạ người ơi