Đêm Tâm Sự

Đêm Tâm Sự

Lời bài hát Đêm Tâm Sự

Đóng góp bởi

Mình gặp nhau như lúc
Mới quen ban đầu
Cớ sao anh ngập ngừng
Nhà tôi đơn côi
Mời em ở lại
Kể chuyện tha phương
Chưa lần phai nhớ thương
Mang tâm sự
Từ thuở thiếu đôi tay mềm
Biết nơi nào mà tìm
Nhiều đêm cô đơn
Tựa song cửa nhỏ
Nhìn ngoài mưa tuôn
Sao nghe lạnh vào hồn
Mấy năm cách biệt
Chỉ vui đêm này
Chưa vơi tâm tình
Của hai chúng mình
Một lần trong đời
Em nói thương tôi
Tiếng ngọt trên đầu môi
Này bạn đêm nay hỡi
Nếu mai đi rồi
Nhớ mang theo nụ cười
Còn tôi đêm mơ
Còn tôi đợi chờ
Thì dù xa xôi
Tôi vẫn là của người
Mang tâm sự
Từ thuở thiếu đôi tay mềm
Biết nơi nào mà tìm
Nhiều đêm cô đơn
Tựa song cửa nhỏ
Nhìn ngoài mưa tuôn
Sao nghe lạnh vào hồn
Mấy năm cách biệt
Chỉ vui đêm này
Chưa vơi tâm tình
Của hai chúng mình
Một lần trong đời
Em nói thương tôi
Tiếng ngọt trên đầu môi
Này bạn đêm nay hỡi
Nếu mai đi rồi
Nhớ mang theo nụ cười
Còn tôi đêm mơ
Còn tôi đợi chờ
Thì dù xa xôi
Tôi vẫn là của người
Còn tôi đêm mơ
Còn tôi đợi chờ
Thì dù xa xôi
Tôi vẫn là của người