Qua Cầu Gió Bay (Remake)

Qua Cầu Gió Bay (Remake)

Lời bài hát Qua Cầu Gió Bay (Remake)

Đóng góp bởi

Yêu nhau, cởi áo ối à cho nhau
Về nhà
Dối rằng cha dối mẹ
Rằng a ối a qua cầu
Rằng a ối a qua cầu
Tình tình tình gió bay
Tình tình tình gió bay
Yêu nhau, cởi nón ối à cho nhau
Về nhà
Dối rằng cha dối mẹ
Rằng a ối a qua cầu
Rằng a ối a qua cầu
Tình tình tình gió bay
Tình tình tình gió bay
Cởi áo
Cởi áo
Yêu nhau
Yêu nhau
Yêu nhau
Cởi áo ối a cho nhau
Cởi áo ối a
Cởi áo ối a
Yêu nhau, cởi nhẫn ối à cho nhau
Về nhà
Dối rằng cha dối mẹ
Rằng a ối a qua cầu
Rằng a ối a qua cầu
Tình tình tình đánh rơi
Tình tình tình đánh rơi
Yêu nhau, cởi áo ối à cho nhau
Về nhà
Dối rằng cha dối mẹ
Rằng a ối a qua cầu
Rằng a ối a qua cầu
Tình tình tình gió bay
Tình tình tình gió bay
Yêu nhau
Yêu nhau
Yêu nhau, cởi áo ối a cho nhau
Rằng a rằng a mà ối a
Rằng a rằng a mà ối a
Rằng a rằng a mà ối a
Tình tình tình gió bay